Skip to content

TheFactory ønsker å investere i fremtidens forretningsmodeller og kvinnelige gründere – Vandre har begge deler

29. mars 2023

TheFactory er alltid på leten etter fremtidsrettede selskaper, og har et særlig fokus på å finne selskaper som skal bidra til bærekraftig utvikling og det å støtte opp...

Vandre skal fremme gjenbruk med finansiell tretrinnsrakett i ryggen

14. mars 2023

Vandre utvikler en tjeneste der de hjelper merkevarer innenfor tekstilbransjen med å lansere og drifte gjenbrukskonsepter. Gjenbruk er det mest effektive tiltaket som...

Norges eneste tobakksprodusent henter kapital

14. mars 2023

Snusbonden har på kort tid gått fra et hobbyprosjekt med 14 planter på verandaen til én av gründerne til et etablert selskap med 33 000 planter og 25 000 solgte...

Hvorfor investerer noen gjennom et investeringsselskap?

09. mars 2023

Noen velger å opprette et investeringsselskap for å investere i ulike aktivaklasser, det være seg unoterte og noterte aksjer, fond, eiendom, obligasjoner og mer.

93% av kapitalen investert i gründervirksomhet i Norge går til menn. Den statistikken må vi gjøre noe med.

08. mars 2023

Mange lever i en feilslutning; at feminisme er en kjønnskamp der noen skal vinne og andre tape. Snarere tvert imot vil vi alle tjene på et mer likestilt samfunn....

Smileworks henter kapital for å modernisere det norske tannhelsetilbudet

22. februar 2023

Med fokus på kundevennlighet, digitalisering og markedsledende priser ønsker tannhelseselskapet Smileworks å utfordre en konservativ bransje og bli den foretrukne...