Skip to content

Sportskjendiser investerer i ny AI-teknologi

21. april 2023

Det norske selskapet Sports Computing har utviklet en AI-motor som gjør analyser av fotballskudd kun ved bruk av en mobiltelefon. Med på laget har Sports Computing både...

Hvordan diversifisere din portefølje når du investerer i tidligfase-selskap

18. april 2023

Porteføljediversifisering er en strategi for å minimere risiko ved langsiktige investeringer. Det innebærer å spre investeringene dine over ulike aktiva og...

Odelsjenten som vil endre arbeidsklærbransjen

16. april 2023

- Med en verden i endring, der tradisjonelle mannsdominerte yrker har flere kvinnelige ansatte enn før, er det på tide at arbeidsgivere går i front og sikrer at kvinner...

Markedsoppdatering Q1 2023

14. april 2023

Etter endt Q1-2023 er det naturlig å se på markedsforholdene vi opererer i. Utfordringene fra 2022 vedvarer inn i 2023; makroforholdene er usikre, og krigen i Ukraina...

Vil bekjempe digitalt utenforskap med anerkjent ventureselskap på laget

11. april 2023

Det er et ubestridt faktum at såkalt digitalt utenforskap er et stort samfunnsproblem både i Norge, så vel som i resten av verden. Digitale ferdigheter har blitt en...

Renate ønsker å tilby forbrukere et mer ansvarlig alternativ innen mote

11. april 2023

Vi møter Renate Nipe på en kafé i Oslo sentrum for å stille henne noen spørsmål om ILAG, klesmerket hun stiftet i august 2020. Renate er utvandret vestlending og...