Skip to content

En komplett guide: Hvordan hente kapital til din startup i 2024

Å skaffe kapital er en av de mest utfordrende og avgjørende oppgavene for enhver gründer. Enten du trenger penger til å lansere produktet ditt, utvide teamet ditt, eller skalere virksomheten din, må du overbevise investorene om at ideen din er verdt deres tid og penger.

Verdenen av oppstartfinansiering er alltid i endring, og 2023 har ikke vært noe unntak. Etter alle solemerker vil også 2024 by på utfordringer. Ettersom geopolitiske spenninger og globale økonomiske utfordringer fortsetter å påvirke markedet, står oppstartsselskaper overfor et tøffere finansieringsmiljø enn i de siste årene. Rekordhøye pengeinnsprøytinger i 2021 har blitt erstattet av økte renter og skyhøy inflasjon, noe som får mange vekstbedrifter til å lure på hvordan de skal sikre seg kapitalen de trenger for å lykkes.

Data fra 2023 viser at venturekapitalfinansiering av oppstartsselskaper har falt betydelig inneværende år. I følge Crunchbase (Financial Times, 2023), investerte VC-selskap 76 milliarder dollar i oppstartsselskaper globalt i de første tre månedene av 2023, hvilket er en nedgang på 53% sammenlignet med samme periode i 2022.

Så, hvordan gjør du det i et krevende marked? Hvordan finner du de riktige investorene og pitcher effektivt? Og hva er beste praksis for å skaffe kapital i 2024?

I denne artikkelen vil vi svare på noen av disse spørsmålene. Vi vil guide deg gjennom prosessen med å skaffe kapital til vekstselskapet ditt, og gi deg en indikasjon på hvordan Folkeinvest hjelper deg med alt fra å forberede forretningsplanen og økonomien din, til å forhandle og sette de riktige betingelsene for emisjonen.

Prossessen - 10 steg til kapital på bok!

💡Steg 1 - Beslutning om å hente kapital fra eksterne investorer
👩🏻‍💻Steg 2 - Ta kontakt med Folkeinvest
📑Steg 3 - Formalisere samarbeidet 
🤝Steg 4 - Book building
💼Steg 5 - Forberede investeringstilbud og underlag for due diligence
🎯Steg 6 - Første plasseringsfase - validering!
📈Steg 7 - Andre plasseringsfase - spredning!
🚀Steg 8 - Siste plasseringsfase - åpent tegningsvindu!
📋Steg 9 - Papirarbeid - generalforsamling, innbetaling og registrering
📢Steg 10 - Start dialogen med dine nye aksjonærer!
📊 Steg 10.1 - Realiser ambisjonene for selskapet!  

💡Steg 1 - Beslutning om å hente kapital fra eksterne investorer

Før dere begir dere ut på prosessen med å hente kapital, bør det fremgå et tydelig forankret mandat på at kapitalinnhenting fra eksterne investorer er selskapets valgte finansieringsstrategi. 

👩🏻‍💻Steg 2 - Ta kontakt med Folkeinvest

Før vi kan inngå et formelt samarbeid, må ditt selskap gjennom deler av vår onboardingsprosess. Vår onboardingprosess og tilhørende informasjonsmøter er gratis og uforpliktende. Du får muligheten til å bli kjent med oss slik at du kan avgjøre hvorvidt et samarbeid er formålstjenlig med de ambisjoner og behov ditt selskap har.

_MG_7236-1

Gjennom våre nettsider kan du både booke et uforpliktende møte med oss, eller sende inn et registreringsskjema. Hvis du bare sender inn et registreringsskjema, tar vi kontakt med deg for å gjennomføre et introduksjonsmøte. 

📑Steg 3 - Formalisere samarbeidet 

Når vi har blitt godt kjent, og er enige om at et samarbeid om kapitalinnhenting er fruktbart for begge parter, signerer vi en avtale.

🤝Steg 4 - Book building

Når avtalen er signert, vil deres emisjon gjøres synlig med et emisjonskort på våre nettsider. Det er dermed klart for å starte prosessen med book building! Dette gjøres ved å gjøre både Folkeinvest sine investorkunder, samt potensielle investorer i deres nettverk oppmerksom på at dere snart skal hente kapital. All aktivitet ledes inn til emisjonskortet der det er ønskelig at den aktuelle interessent følger emisjonen og melder interesse for forhåndstegning.

Book building er en systematisk prosess for å generere, fange opp og registrere investoretterspørselen etter aksjer.

1-1

Noen ganger vil investorer dere møter i denne fasen, være med på å forme betingelsene på emisjonen, eller kanskje dere allerede har hatt dialog over et par måneder med eksisterende aksjonærer eller nye investorer der dere allerede har blitt enige om overordnede betingelser. Informasjon fra disse investorene tar dere med dere inn i prossessen med Folkeinvest. 

💼Steg 5 - Forberede investeringstilbud og underlag for due diligence

Umiddelbart etter signering av avtale, starter arbeidet med å forberede det som til slutt skal bli deres investeringstilbud som dere skal tilby til potensielle investorer. Dere blir delegert en tilrettelegger (KAM) som vil følge dere opp gjennom hele løpet, og gi dere nøye informasjon om informasjonen som må tilgjengeligjøres gjennom investeringstilbudet, samt kun til Folkeinvest for kontroll. 

Et eksempel på et tema vi typisk vier en del tid til er verdsettelse. Det kan være utfordrende å fastsette verdien av et selskap. Spesielt gjelder dette verdsettelse av tidligfaseselskap som har liten eller ingen historikk. Om du vil få mer innsikt i tidligere utstederkunders prising og kapitalinnhentingsnivåer, kan du lese en tidligere artikkel vi har skrevet

image-May-30-2023-03-59-24-4491-PM

Gjennom prosessen gjennomfører Folkeinvest en rekke kontroller og analyser, så kalt due dilligence. Disse tiltakene er implementert for å bidra til investorbeskyttelse og er i tråd med vår undersøkelsesplikt. Vi gjennomfører undersøkelser av hver enkelt utsteder og tilhørende investeringstilbud for å bidra til at den informasjonen som presenteres en eventuell investor er balansert, klar og ikke-villedende. Våre undersøkelser utføres i tråd med forholdsmessighetsprinsippet og god forretningsskikk. 

Due diligence er et annet ord for selskapsgjennomgang. Med dette menes en systematisk gjennomgang av virksomheten. En due diligence gjennomføres for å undersøke virksomhetens tilstand, gi en verdivurdering samt sikre at kjøper får tilstrekkelig med informasjon.

Den endelige godkjenningen av et investeringstilbud gjøres av vår godkjenningskomité. Etter en validering av at investeringstilbudet er balansert, klart og ikke villedende, godkjennes investeringstilbudet for å bli publisert og lesbart på folkienvest.no.

Det er til syvende og sist ditt selskap som er ansvarlig for at investeringstilbudets innhold er gyldig og viser et riktig bilde av virksomheten. Hele prosessen med utarbeidelse av investeringstilbud avslutter følgelig med at styreleder for selskapet signerer for fullstendighet. 

🎯Steg 6 - Første plasseringsfase - validering!

Mens tilbudet ditt enda ikke er offentlig tilgjengelig via folkeinvest.no, men likevel tilgjengelig til å distribuere til noen få utvalgte, skal du hente kapital til å dekke 30% av målsummen for emisjonen. Dette kan ta én time for noen selskap, mens for andre tar dette én måneds tid, avhengig av i hvilket omfang dere har gjort forberedelser og tidligere book building. 

Denne fasen har til hensikt å validere tilbudet deres. Gjennom denne fasen får dere en klar indikasjon på om selskapet er priset riktig i dagens marked, og om deres ambisjoner appellerer. Dette gjør at dere kan avklare investeringsinteressen uten å risikere å "feile" offentlig! 

_MG_7179-1

📈Steg 7 - Andre plasseringsfase - spredning!

Når dere har nådd målet om validering, vil investeringstilbudet gjøres offentlig tilgjengelig på folkeinvest.no, men det er fremdeles ikke mulig å investere helt automagisk for alle interessenter. Når tilbudet blir offentlig tilgjengelig, blir også emisjonskortet deres klikkbart og interessenter kan klikke seg inn og lese hele tilbudet. 

2-1

Nå starter altså den morsomme fasen der dere kan spre investeringsmuligheten til alle potensielle investorer, samtidig som Folkeinvest sine eksisterende investorkunder kan lese gjennom muligheten. I denne perioden retter dere også tilbud om forhåndstegning til alle de som har valgt å følge emisjonen deres. Gjennom tiltak i denne fasen vil typisk beløpet som er tegnet for, klatre opp til 60% av målsum før tegningsvinduet åpnes. Spredningsfasen har normalt sett en lengde på to uker. 

🚀Steg 8 - Siste plasseringsfase - åpent tegningsvindu!

Endelig har vi kommet dit at våre godt over 60.000 registrerte investorkunder, samt andre interessenter kan investere helt automagisk! Når tegningsvinduet åpner, kan altså de som måtte ønske det, investere.

Emisjonskortet deres vil typisk vises på forsiden av folkeinvest.no, og på kortet vil det indikeres hvor mye som er investert og av hvor mange investorer.

3-1

Våre kunder har normalt sett åpent tegningsvindu i to uker!

📋Steg 9 - Papirarbeid - generalforsamling, innbetaling og registrering

Etter at tegningsvinduet er lukket og emisjonen er en suksess, må dere vedta kapitalforhøyelsen i generalforsamling, med mindre dere har en styrefullmakt på kapitalutvidelsen. Dette rettleder vi dere gjennom. 

Når vedtaket foreligger, sendes det ut innbetalingsinformasjon til alle investorene via Folkeinvest. Når alle investorene har betalt, rapporteres kapitalforhøyelsen til Brønnøysundregistrene. Når kapitalutvidelsen er godkjent, vil dere motta varsel fra Brønnøysundregistrene, og kapitalen gjøres tilgjengelig for til bruk. 

📢Steg 10 - Start dialogen med dine nye aksjonærer!

Nå skal aksjeeierboken oppdateres og du kan starte dialogen med dine nye aksjonærer. Gjennom Caplist.no, som dere får lisens til gjennom et samarbeid med Folkeinvest, gis dere tilgang til et verktøy som forenkler bedriftsadministrasjonen og gjør det enkelt å holde kontakt med deres aksjonærer. 

Antageligvis tar det ikke lang tid før dere har det nye styremedlemmet dere har lett etter i et års tid på plass, eller en ny resurs på markedsføring, eller en aksjonær som er villig til å være lead-investor i neste emisjon. 

Vi har mange suksesshistorier fra møtene mellom selskapene og deres nye aksjonærer. Les mer om hvordan golfstjernen Suzann Pettersen, også kjent som Tutta, valgte å bli investor i Eagl via Folkeinvest, og og hvordan hun bidrar til å åpne nye dører for golf-tech-selskapet her.

Eagl-tutta-kai

PS: Det hører med et viktig steg til:
📊Steg 10.1 - Realiser ambisjonene for selskapet med kapitalen!

Når kapitalen er på bok, starter den vanskelige jobben - nå skal dere realisere planene dere har satt i fore! Hardt arbeid over tid, gir ofte gode resultater. Vi avslutter samarbeidet, og ønsker dere lykke til på veien (til vi kanskje sees igjen ved neste veikryss)!