Skip to content

Amalie Holt

Amalie Holt er kommunikasjonssjef i Folkeinvest.

Artikler av Amalie Holt

Pre-såkorn, såkorn, Serie A - hvor mye kapital henter selskap i de ulike fasene?

30. May 2023

Et selskap kan sitte på den beste idéen i verden, men hvis selskapet ikke har kapitalen til å finansiere veksten, vil ideen kanskje aldri nå sitt fulle potensial. I noen...

En nybegynners guide til investering i startups

06. May 2023

Interessen for investering i tidligfase-selskap har aldri vært større. Å investere i tidligfase-selskaper kan være en utfordrende og spennende mulighet for de som ønsker...

Hvordan diversifisere din portefølje når du investerer i tidligfase-selskap

18. April 2023

Porteføljediversifisering er en strategi for å minimere risiko ved langsiktige investeringer. Det innebærer å spre investeringene dine over ulike aktiva og...

Markedsoppdatering Q1 2023

14. April 2023

Etter endt Q1-2023 er det naturlig å se på markedsforholdene vi opererer i. Utfordringene fra 2022 vedvarer inn i 2023; makroforholdene er usikre, og krigen i Ukraina...

Hvorfor investerer noen gjennom et investeringsselskap?

09. March 2023

Noen velger å opprette et investeringsselskap for å investere i ulike aktivaklasser, det være seg unoterte og noterte aksjer, fond, eiendom, obligasjoner og mer.

93% av kapitalen investert i gründervirksomhet i Norge går til menn. Den statistikken må vi gjøre noe med.

08. March 2023

Mange lever i en feilslutning; at feminisme er en kjønnskamp der noen skal vinne og andre tape. Snarere tvert imot vil vi alle tjene på et mer likestilt samfunn....