Skip to content

Artikler i kategorien: Kunnskap

Hvorfor investerer noen gjennom et investeringsselskap?

09. March 2023

Noen velger å opprette et investeringsselskap for å investere i ulike aktivaklasser, det være seg unoterte og noterte aksjer, fond, eiendom, obligasjoner og mer.

Åpne data og APIer med en forretningsanalytikers blikk

20. October 2022

Hvilke forutsetninger har du som ikke har noe erfaring med forretningsanalyse til å lykkes med det? - Mer enn du tror! Jeg vil slå et slag for åpne data og APIer,...

2022 - den store syretesten for folkefinansiering?

27. May 2022

Jörgen Skjelsbæk, journalist i Shifter, omtalte 2022 som «Den store syretesten for folkefinansiering» i nyhetsbrevet Finshift den 27.04. Og er det en ting som er...

Dagens finansielle marked – hvordan ser utsiktene ut for oppstart- og vekstselskap i Norge?

27. May 2022

De siste månedene har vært preget av krig, røde børser og stigende renter. I tillegg har stort sett alt av varer blitt dyrere. Disse hendelsene bringer med seg mange...

Aksjonærenes rett til informasjon og gjennomføring av generalforsamling

27. April 2022

I samarbeid med Advokatfirmaet Berngaard inviterte Caplist og Folkeinvest tidligere i år til et webinar om aksjonærers rett til informasjon og aksjeselskapers...

Hva er formuesverdien til selskapet jeg har investert i?

15. April 2022

Hvert år, ved innlevering av din personlige skattemelding, skal du fylle ut formuesverdien til aksjeeierskap du hadde ved utgangen av foregående år. Dette gjelder også...