Skip to content

En ny pioner innen digitalisering av kjøretøysflåter

I en verden hvor effektivitet og bærekraft stadig blir viktigere, står kommuner og entreprenører overfor en formidabel utfordring: håndteringen av tusenvis av kjøretøy, fra små elektriske biler til store gravemaskiner, som hver dag bidrar til samfunnets funksjonalitet. Håndteringen av disse flåtene er kritisk, men dessverre ofte preget av ineffektivitet og mangel på digital oversikt.

Jan Tore Endresen, gründeren bak LISA Solutions, har sett nærmere på denne utfordringen og identifisert en løsning som de mener vil revolusjonere bransjen. Problemet med dagens manuelle og tidkrevende prosesser er mangelen på nøyaktighet og digitalisering, noe som begrenser dataenes videre anvendelse.

- Kjøretøyets plassering, nøkkelhåndtering, bruksoversikt, ruteoptimalisering, prosjekttilknytning, og kostnadsfordeling er bare toppen av isfjellet av utfordringer vi ser i dag. Alt dette krever manuell innsats, er tidkrevende og ofte upresist. Verst av alt, dataene kan ikke brukes effektivt i etterkant, forklarer Endresen, før han fortsetter: 

- Det er akkurat dette LISA Solutions kan hjelpe med!

LISA Solutions tilbyr en løsning med sitt "Asset Management" system og en intuitiv app, designet for å effektivisere og digitalisere kjøretøyshåndtering i sanntid. Dette systemet er ikke bare et svar på dagens utfordringer men også en forberedelse på fremtidens krav.

Med nye EU-krav for rapportering og norske myndigheters bærekraftsmål, er det essensielt at kjøretøysflåter ikke bare er optimaliserte med tanke på støy og utslipp, men også at de er fullstendig digitaliserte.

- Basert på sensorteknologi, tillater LISA ikke bare datainnsamling men også bruk av kunstig intelligens for å identifisere avvik, vedlikeholdsbehov, og optimaliseringsmuligheter. Slikt blir det mye lavthengende frukt av, utdyper Endresen engasjert.

Les investeringstilbudet

Lysbilde3-1

På terskelen til et teknologisk generasjonsskifte

Endresen belyser det teknologiske skiftet som LISA Solutions står i spydspissen for. Tidligere løsninger har fokusert på skatteregnskap og loggføring, samt innehatt sensorer som ikke har blitt utnyttet til sitt fulle potensial. LISA Solutions endrer spillet ved å integrere sensorer og kunstig intelligens. 

Med nye muligheter i kjøretøysadministrasjon, står ekspansjon på planen. Med ambisiøse mål om å ekspandere og tiltrekke kunder som søker innovative systemer, starter LISA Solutions sin reise i Norden hvor de allerede har en solid kundebase.

- Dette er bare begynnelsen. Markedet for avansert kjøretøysadministrasjon er enormt, og vi er klare for å ta en ledende rolle, fastslår Endresen.

Lysbilde4

Nå kan du investere i Lisa Solutions

Lisa Solutions gjennomfører i disse dager en emisjon, og det allerede tegnet for 4 MNOK. Emisjonen blir tilrettelagt av meglerhuset Folkeinvest. Det muliggjør at alle kan delta i emisjonen, selv med relativt sett små beløp.

I emisjonen som nå pågår prises selskapet til 20 MNOK, og selskapet har som mål å hente mellom 4 og 10 MNOK. 

Les investeringstilbudet

 

Lysbilde6