Skip to content

- Enorme summer å spare  på resirkulering av energi for industriselskapene

Europeisk industri bruker enorme menger energi på prosessoppvarming. Det norske selskapet Enerin mener de har utviklet løsningen; industrielle høytemperatur varmepumper. Gründeren, Arne Høeg, viser stolt frem pumpen når vi kommer på besøk. 

- Med disse pumpene anslår vi at industrien kan spare enorme summer årlig, sier Høeg.

Teknologien til det norske tech-selskapet er patentert. Deres varmepumpe, HoegTemp, kan produsere varme opp til 200 °C. Teknologien er basert på resirkulering av avfallsvarme for å spare opptil to tredjedeler av det ordinære energiforbruket. 

Parallelt utsettes industrien for stadig økende krav fra lokale, nasjonale og felleseuropeiske myndigheter om å bedre sine miljøprofiler.

- Forventningen er klar; industrien må redusere utslipp, stadfester Høeg, og legger til:

- Den patenterte teknologien tillater høyere utgangstemperaturer. Våre helium-varmepumper er fremtidsrettede, ettersom vi bruker helium som kjølemedium.

Enerins teknologi inkluderer:

  • En høytytende stempelstangtetning som bidrar til å redusere driftskostnadene.
  • En varmevekslerteknologi som forbedrer ytelsen og effektiviteten til varmepumpene.
  • En ny mekanisk utforming for varmepumpene som tillater høyere oppvarmingstemperaturer, samtidig som den sikrer lav slitasje og lange serviceintervaller.

Les investeringstilbudet

- Industrien vil ved bruken av vår varmepumpe kunne redusere bruken av olje og gass, og dermed redusere Co2-utslipp vesentlig. Dette vil også redusere behovet for kjøp av Co2-kvoter. Disse kravene kan industrien langt på vei møte gjennom Enerin sine produkter, sier Høeg. 

I følge selskapet opplever de stor interesse etter deres produkter og tjenester. Selskapet har i dag flere pilot- og intensjonsavtaler, blant annet med Pelagia AS som ser på muligheten til å bruke Enerins varmepumpe når de planlegger nye fiskefôrfabrikker.

Enerin tilbyr i dag en rekke produkter for industriell oppvarming og sentrale varmesystemer gjennom Thermonitor, HoegTemp, WaveClean, Feedwater-systemer og Niprox.

ILLUSTRASJON: SELSKAPETS PRODUKTER (KILDE: enerin.no) 

I Enerin jobber en gruppe dyktige fagfolk som har omfattende erfaring fra industrien og energiteknologi, inkludert med industrielle varmepumper. Selskapets Senior R&D-ingeniør, Jan Kvalem, har blant annet vært hovedingeniør for flere større FoU-prosjekter for lastebilmotorer med Volvo Trucks. Høeg er tydelig stolt av teamet sitt: 

- Våre ingeniører er anerkjente eksperter innen forskning på høytemperatur-varmepumper, med åtte publiserte artikler om stirling-syklus-varmepumper, inkludert prosessdesign, detaljert mekanisk design og tegninger, samt dokumenterte ytelsestall, presiserer Høeg og legger til:

- Vi har ingeniører som har deltatt i seks store FoU-prosjekter for varmepumpeteknologi, i samarbeid med Institute for Energy Technology (IFE), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Teknova, Carnegie Mellon University, Aalto University, Norwegian Institute of Wood Technology (Treteknisk) og Sintef, med finansiering fra EU og Forskningsrådet, samt mange mindre FoU-prosjekter.

 

Nå kan du investere i Enerin

Enerin gjennomfører i disse dager en emisjon, og det er allerede tegnet for 7,1 millioner. Emisjonen blir tilrettelagt av verdipapirforetaket Folkeinvest. Det muliggjør at alle kan delta i emisjonen, selv med relativt sett små beløp.

I emisjonen som nå pågår prises selskapet til 100 MNOK, og selskapet har som mål å hente mellom 5 og 10 MNOK.

Les investeringstilbudet