Skip to content

En nybegynners guide til investering i startups

Interessen for investering i tidligfase-selskap har aldri vært større. Å investere i tidligfase-selskaper kan være en utfordrende og spennende mulighet for de som ønsker å støtte nye og innovative ideer.

For hvem ønsker ikke at de kunne ha vært én av de som investerte i selskap som Facebook, Stripe, OpenAI eller WhatsApp i deres startup-fase? Historisk har uklarhet og transaksjonskostnader for denne aktivaklassen betydd at det kun ble åpnet for investering i startups for de "store" investorene. Takket være aktører som Folkeinvest, er ikke dette lenger tilfellet. 

Investering i startups er en spennende og potensielt lønnsom måte å støtte innovasjon og entreprenørskap på. Det det er også en risikabel aktivitet, som krever kunnskap, tålmodighet og en god porsjon flaks. Les gjerne mer om risiko forbundet med investering i tidligfase her.

I denne artikkelen gir vi deg våre råd til hvordan du kan komme i gang med investeringer i denne sfæren. 

1) Bestem deg for hvor mye ønsker du å investere i startups
2) Diversifiser porteføljen din 
3) Vurder langsiktigheten på din investering
4) Finn startups å investere i
5) Vurder selskapene før du investerer
6) Vurder risikofaktorene
7) Følg opp investeringene dine 

1) Bestem deg for hvor mye ønsker du å investere i startups

Når du skal investere i startups, bør du bestemme hvor mye du er villig til å investere i denne aktivaklassen helt overordnet. Dette er et helt nødvendig spørsmål når man investerer i mindre likvide aksjer som gjerne anses for å være mer langsiktige investeringer. Det viktigste å understreke i denne sammenheng er at du ikke bør investere penger du ikke har råd til å tape

Hvor mye du vil investere i startups avhenger av flere faktorer, som din risikoprofil, økonomiske situasjon, tidshorisont og diversifiseringsstrategi. Tenk gjennom hvor mye kapital du er villig til å risikere, samt er villig til å binde opp i en fem til ti års periode (...eller lengre) basert på dine egne forutsetninger og rammer. 

Etter du har tenkt gjennom dette kan du gjerne dele beløpet på et visst antall selskap - som igjen vil gi deg en følelse av hvor mye du ønsker å investere i hver enkelt bedrift. 

2) Diversifiser porteføljen din 

Du bør spre investeringene dine over flere selskaper og sektorer for å redusere risikoen og øke sjansen for suksess. Dette kalles gjerne for diversifisering, eller porteføljediversifisering. 

Porteføljediversifisering er en strategi for å minimere risiko ved langsiktige investeringer. Det innebærer å spre investeringene dine over ulike aktiva og aktivaklasser, som for eksempel eiendom, kryptovaluta, smykker og offentlige og private markedsinvesteringer. Målet er å redusere effekten på totalporteføljen din ved økonomisk uro eller andre hendelser som kan påvirke dine investeringer.

Det er viktig å diversifisere din portefølje når du investerer i tidligfase. Når du investerer på lang sikt, vil naturligvis verdien av dine investeringer svinge. Noen ganger kan imidlertid en investering mislykkes. Suksessfulle investorer har ofte investert i flere virksomheter, og det er viktig at investeringene dine ikke er for like hverandre. Invester i ulike bransjer, ulike modenhetsgrader, ulike geografikse tilhørigheter mm..

 

Les mer om diversifisering i denne artikkelen.

3) Vurder langsiktigheten på din investering

Det er verdt å merke seg at investering i startups ikke er en investeringstype der du 'kjøper lavt og selger høyt'. Du er "in it for the long ride" mens den aktuelle bedriften vokser. Det kan ta flere år før du potensielt får avkastning.

Det er også sannsynlig at du ikke vil motta noen utbytte, som du kanskje ville gjort ved investering i børsnoterte selskaper. Tidligfase- og vekstfokuserte bedrifter reinvesterer gjerne profitt og investeringer i selskapet for å ansette nye ansatte, utvikle produktene/tjenestene sine og vokse. Dessuten kan det ta ganske lang tid før de er lønnsomme. Avkastning har derfor en tendens til å betales først ved en vellykket exit - som når de blir kjøpt opp eller går på børs.

4) Finn startups å investere i

Det finnes flere måter å finne startups å investere i. Et godt sted å starte for en 'nybegynner' er å investere gjennom et etablert og anerkjent verdipapirforetak, for eksempel Folkeinvest eller Seedrs, som gir deg tilgang til flere muligheter, digitalt. Vi sørger for investorbeskyttelse gjennom grundig undersøkelse av alle virksomheter som søker kapital via Folkeinvest.

Finn en investeringsmulighet her

Etter at du har investert over tid, er det godt mulig at du opparbeider deg et nettverk som setter deg i stand til å oppsøke å finne unoterte investeringsmuligheter på egenhånd. 

5) Vurder selskapene før du investerer

Når du har funnet noen startups som virker interessante, bør du gjøre grundig research før du bestemmer deg for å investere. Du bør se på selskapets forretningsmodell, produkt eller tjeneste, markedspotensial, konkurransefortrinn, team, økonomi, risiko og potensielle finansielle avkastning. Du bør også sjekke om selskapet har noen juridiske eller etiske utfordringer, eller om det er involvert i noen konflikter eller søksmål.

Hver investor har typisk sin egen strategi for å identifisere hvilke muligheter de ønsker å bli involvert i. Over tid vil det være viktig å finne sin egen investeringsstrategi.

Er du en mer rasjonell investor som ønsker å investere i sektorer du kjenner godt, stiller mange spørsmål og venter på "en god deal"? Eller er du en mer følelsesmessig investor som ønsker å investere i virksomheter du kanskje allerede bruker tjenesten til og liker, i team du tror på, eller i bransjer du synes er veldig interessante (selv om du kanskje ikke vet mye om dem)? Eller kanskje du rett og slett er en kombinasjon av begge?

6) Vurder risikofaktorene

Det finnes flere typer risiko som påvirker en bedrifts suksess. Bedrifter i en tidlig fase er ofte mer sårbare for usystematiske risikoer, der størstedelen av sjansene for suksess eller fiasko ligger hos selskapet selv og ikke er like avhengig av hele markedet.

Her er noen av de mest vanlige usystematiske risikoene:

 • Gjennomføringsrisiko - Er teamet i stand til å realisere deres forretningsidé med nødvendige ferdigheter og talenter?
 • Markedstidsrisiko - Er timingen for virksomheten riktig? Er de kommet på banen for tidlig eller for sent?
 • Forretningsmodellrisiko - Har selskapet en tydelig forretningsmodell som gir mening
 • Teknologirisiko - Lener selskapet seg på en teknologi som fortsatt er under utvikling?

Sett deg nøye inn i risikoen i bedriften du investerer i.

Les mer om risiko her

7) Følg opp investeringene dine 

Når du har gjort et par investeringer, har du begynt å bygge opp en investeringsportefølje innen startupøkosystemet. Ikke bare invester og forsvinn! Du har nå en økonomisk interesse i selskapene og er en fullverdig aksjonær i de respektive selskapene. Du har med andre ord en investert interesse i om de lykkes eller ikke.

Når du har investert i en startup, bør du derfor holde deg oppdatert på hvordan det går med selskapet og markedet det opererer i. Du bør også holde kontakten med gründerne for å få informasjon om eventuelle milepæler, utfordringer, muligheter eller endringer i planene. Når du investerer i selskap gjennom Folkeinvest, vil du få tilgang til selskapets profil på Caplist der du kan holde deg oppdatert. 

EIK_2249BILDE: Susann Pettersen har investert i EAGL. Her sammen med daglig leder i EAGL, Kai Stiberg

Les om hvordan Tutta har hjulpet EAGL

Hvordan kan du tilføre verdi som investor?

 • Bli en kunde av selskapet.
  Ikke alle selskapene du investerer i vil ha et produkt eller en tjeneste som du kan kjøpe, men hvis de har det - kjøp produktet eller tjenesten.
 • Bli et talerør for selskapet.
  Anbefal venner, familie og kolleger til å kjøpe deres produkt eller tjeneste.
 • Vær en kontaktskaper for selskapet.
  Kanskje du kjenner en god skipsreder som kan være deres første kunde, eller en designer som kan designe deres nye nettside? Kanskje du er advokat eller regnskapsfører som kan tilby noen råd? Kanskje du kjenner en journalist som kan være interessert i å profilere dem? Sett selskapet i kontakt med relevant nettverk. 
 • Promoter selskapet på sosiale medier.
  Følg selskapet på Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter osv. Hjelp til med å spre deres budskap til ditt digitale nettverk og bygg opp et forhold som går utover den faktiske investeringen!
 • Bli en mentor for selskapet.
  Mange investorer nyter ikke bare spenningen ved å støtte spennende nye selskaper økonomisk, men også ved å virkelig engasjere seg i å hjelpe selskapet å vokse. Ta kontakt med bedriften og se om det kan være en match for å mentorere!

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss via chat.
Lykke til med din første investering!