Skip to content

Hvordan diversifisere din portefølje når du investerer i tidligfase-selskap

Porteføljediversifisering er en strategi for å minimere risiko ved langsiktige investeringer. Det innebærer å spre investeringene dine over ulike aktiva og aktivaklasser, som for eksempel eiendom, kryptovaluta, smykker og offentlige og private markedsinvesteringer. Målet er å redusere effekten på totalporteføljen din ved økonomisk uro eller andre hendelser som kan påvirke dine investeringer.

Det er viktig å diversifisere din portefølje når du investerer. Når du investerer på lang sikt, vil naturligvis verdien av dine investeringer svinge. Noen ganger kan imidlertid en investering mislykkes. Suksessfulle investorer har ofte investert i flere virksomheter, og det er viktig at investeringene dine ikke er for like hverandre.

Group 671 (1)

 

La oss si at du har en investeringsportefølje bestående av et skomerke og et CRM-system-selskap. På denne måten har du spredd investeringene dine over to virksomheter som ikke er påvirket av samme omstendigheter. Da har du høyere diversifisering enn om du hadde investert i to skomerker.

Det er umulig å forutsi fremtiden. Da pandemien startet, ble reisebegrensninger innført, noe som førte til et hardt slag for reise-, restaurant- og turismebransjen.

La oss ta et eksempel i denne sammenheng:

Group 672

Her er fem tips for å diversifisere porteføljen din når du investerer i tidligfase-selskaper:

 1. Gjør research

Det er viktig å forstå hva du investerer i og hvorfor. Vurder gjerne hva du ønsker å oppnå: Noen investorer søker høy avkastning, mens andre vil støtte et selskap de er glade i og bidra til at selskapet gjør det bra.

Du bør også forstå hva investeringen din går til ved å forstå hva selskapet skal bruke pengene til.

Utnytt tilgjengelige verktøy til å sette deg godt inn i den aktuelle investeringsmuligheten. På Folkeinvest.no har investorer tilgang til et komplett investeringstilbud for hver aktuell emisjon, men også et diskusjonsforum der du som interessent kan stille spørsmål og avklare eventuelle bekymringer direkte med det aktuelle selskapet.

2. Forstå risikoen i din investering

Det finnes noen flere typer risiko som påvirker en bedrifts suksess, og en enkel måte å redusere usystematiske risikoer på, er gjennom diversifisering. Bedrifter i en tidlig fase er ofte mer sårbare for usystematiske risikoer, der størstedelen av sjansene for suksess eller fiasko ligger hos selskapet selv og ikke er like avhengig av hele markedet.

Her er noen av de mest vanlige usystematiske risikoene:

  • Gjennomføringsrisiko - Er teamet i stand til å realisere deres forretningsidé med nødvendige ferdigheter og talenter?
  • Markedstidsrisiko - Er timingen for virksomheten riktig? Er de kommet på banen for tidlig eller for sent?
  • Forretningsmodellrisiko - Har selskapet en tydelig forretningsmodell som gir mening?
  • Teknologirisiko - Lener selskapet seg på en teknologi som fortsatt er under utvikling?

Les mer om risiko her

3. Invester i ulike bransjer for å redusere risiko

Invester i flere bransjer som vist i eksempelet med Investor-Caroline. Gjennom dette reduserer du risikoen for tap hvis en bransje opplever en økonomisk nedgang.

4. Invester gjennom et etablert verdipapirforetak

Invester gjennom et etablert og anerkjent verdipapirforetak, for eksempel Folkeinvest eller Seedrs, som gir deg tilgang til flere muligheter. Vi sørger for investorbeskyttelse gjennom grundig undersøkelse av alle virksomheter som søker kapital via Folkeinvest.

Finn en investeringsmulighet her

5. Snakk med en finansiell rådgiver

Denne artikkelen gir en oversikt over viktigheten av å ha en diversifisert investeringsportefølje. Om du søker spesifikke råd til hvilke investeringer du bør gjøre, bør du oppsøke en finansiell rådgiver.

Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.