Skip to content

Hvordan vurdere betjeningsevne i lånetilbudet?

I denne artikkelen vil vi gi deg som potensiell investor noen tips til hvordan du kan vurdere om et lånetilbud passer for deg og din risikoprofil.


Hva skal du se etter?

Når du som investor skal vurdere om et selskap, en bransje eller et formål på Folkeinvest Formidling sin plattform er noe for deg, er det to viktige faktorer du bør ta stilling til: betjeningsevne og sikkerhet.

Hvordan vurdere betjeningsevne?

En viktig del av å velge riktig lånetilbud og selskap er å vurdere selskapets evne til å tjene penger og kunne betale sine forpliktelser. Selskapets historiske regnskapstall er et godt sted å begynne for å finne ut om selskapet har god nok inntjening til å betale sine utgifter.

Årsregnskapet. Årsregnskapet består av et resultatregnskap og en balanse. Resultatregnskapet er selskapets motor, som må fungere for at selskapet skal klare å produsere inntekter. For å holde motoren i drift, er det viktig at inntektene er høyere enn utgiftene. Balansen fungerer som selskapets lager og sparebøsse, som kan hjelpe selskapet gjennom perioder der utgiftene er høyere enn inntektene.

Selskapets likviditet. Vurder hvilke ressurser og eiendeler selskapet har å tære på. Har de et varelager som opprettholder inntektene en stund? Har de nok penger på konto til å enkelt betjene sine utgifter? Eller må de selge eiendeler som ikke påvirker driften for å styrke likviditeten?

Resultatregnskap

Selskapets resultatregnskap kan gi en god indikasjon på om dette er et veldrevet selskap. Se gjerne på flere år samtidig for å danne deg et bilde av selskapets utvikling over tid.

  1. Inntekt. Hvordan har den endret seg de siste årene?
  2. Varekost. Hvor stor er den i forhold til salgsinntekten?
  3. Lønnskostnad. Hvor høye er lønnskostnadene?
  4. Andre kostnader. Er det stor variasjon fra år til år?

Selskapets regnskapshistorikk. Sammenlign flere år for å se om selskapet har en jevn utvikling over tid. Er det noen år som skiller seg ut spesielt? Ekstraordinære inntekter eller utgifter kan påvirke regnskapet for enkelte år, derfor er det viktig å forsøke å finne ut om den underliggende driften er god. 

Balansen. Selskapets balanse består av to sider: eiendeler og gjeld. Eiendelssiden viser alle eiendeler selskapet har, mens gjeldssiden viser egenkapital og oversikt over gjeld.

Selskapets soliditet. Soliditeten indikerer hvor sterk motstandskraft et selskap har. Av eiendelene kan det være lurt å sjekke hva slags type eiendeler som finnes, og om de er usikre, som for eksempel kundefordringer. Høye kundefordringer kan gi god soliditet på papiret, men sannsynligheten for å få inn pengene kan være lav.

Nøkkeltall

Nøkkeltall gir god innsikt i selskapets prestasjon. Folkeinvest Formidling benytter følgende nøkkeltall:

  • Driftsmargin i prosent. Forholdet mellom inntekter og kostnader.
  • Rentedekningsgrad. Selskapets evne til å betjene sine renteforpliktelser.
  • Totalkapitalrentabilitet. Avkastning på selskapets kapital.
  • Soliditet. Selskapets egenkapitalandel.
  • Gjeldsgrad. Hvor stor andel av selskapets balanse som er finansiert med gjeld.

Gjennom å forstå disse faktorene og hvordan de påvirker risikoen for tap og mislighold, kan du som investor gjøre bedre vurderinger av lånetilbudene på Folkeinvest Formidling sin plattform.

Her kan du lese mer om hvordan du kan vurdere sikkerheten i et lånetilbud.

Interessert i å lese mer?

Vi formidler lån til små og mellomstore bedrifter. Les mer på nettsiden vår!

Besøk Folkeinvest Formidling