Skip to content

Hvordan vurdere sikkerhet i lånetilbudet?

I denne artikkelen vil vi gi deg som potensiell investor noen tips til hvordan du kan vurdere om et lånetilbud passer for deg og din risikoprofil.


Hva skal du se etter?

Når du vurderer om et selskap, en bransje eller et formål på Folkeinvest Formidling sin plattform er noe for deg, er det to viktige faktorer å ta stilling til: betjeningsevne og sikkerhet.

I forrige artikkel gikk vi gjennom tips og veiledning for å vurdere selskapets betjeningsevne, altså evnen til å tjene penger og betale sine forpliktelser og utgifter.

Sikkerhet

I denne artikkelen vil vi fokusere på sikkerhet.

Fra et kredittvurderings perspektiv er det viktig å vurdere risiko og risikoappetitt ved å se på to nøkkelbegreper: PD (Probability of Default) og LGD (Loss Given Default).

  • PD (Probability of Default): Sannsynligheten for at låntaker misligholder lånet.
  • LGD (Loss Given Default): Hvor mye du taper dersom et lån misligholdes.

PD handler om betjeningsevne. LGD, altså hvor mye du taper ved mislighold, avhenger av hvilken sikkerhet som er stilt for lånet, hvordan sikkerheten kan realiseres og dens verdi ved realisering.

Typer av sikkerhet

Fast eiendom. Sikkerhet i en eiendom, som en utleiebolig, vurderes som noe av det sikreste å pantsette. Verdien varierer avhengig av eiendomstype, beliggenhet og tilstand, men eiendommen vil sannsynligvis alltid ha en omsetningsverdi.

Tomter. Tomter kan ha ulik verdi som sikkerhet avhengig av om området er regulert, byggeklar, eller krever betydelig rydding og infrastruktur tilrettelegging.

Eiendom under utvikling. Verdivurdering av en eiendom under utvikling er utfordrende. Halvferdige prosjekter kan være vanskelige å omsette, og ny entreprenør må ta over og godkjenne arbeidet, noe som ofte reduserer betalingsviljen og dermed verdien.

Selskaper uten fast eiendom. For selskaper som ikke eier fast eiendom, kan varelager, driftstilbehør, anleggsmidler eller kundefordringer være potensielle sikkerheter. Det kan også stilles kausjon enten fra eierselskapet eller personlig kausjon fra eierne.

Varelager. Pant i varelager betyr at långiverne får pant i selskapets varelager ved mislighold. Utfordringen er at varelageret kan være redusert når det skal inndrives, og verdien kan være usikker.

Anleggsmidler og driftstilbehør. Sikkerhet i produksjonsutstyr, biler o.l. kan vurderes, men verdien og omsetteligheten ved realisering kan være begrenset.

Kundefordringer. Pantsetting av kundefordringer kan være en god sikkerhet, da det representerer fremtidig kontantstrøm og inntjening, spesielt hvis selskapet har betydelige utestående fordringer med lang betalingsfrist for fakturerte varer. 

Kausjoner. Realkausjon innebærer at du stiller sikkerhet i egne eiendeler som er registrert i et realregister. Den vanligste formen for realkausjon er å stille sikkerhet i eiendom som eies av noen andre enn låntaker. Vanlig kausjon betyr at eierne overtar ansvaret for lånet ved mislighold, men denne sikkerheten bør ikke tillegges for stor verdi.

Gjennom å forstå disse ulike sikkerhets typene samt betjeningsevne, og hvordan de påvirker risikoen for tap, kan du som investor gjøre bedre vurderinger av lånetilbudene. Da kan du justere din risikoprofil i henhold til det nivået du er komfortabel med. 

Interessert i å lese mer?

Vi formidler lån til små og mellomstore bedrifter. Les mer på nettsiden vår!

Besøk Folkeinvest Formidling