Skip to content

Vil bekjempe digitalt utenforskap med anerkjent ventureselskap på laget

Det er et ubestridt faktum at såkalt digitalt utenforskap er et stort samfunnsproblem både i Norge, så vel som i resten av verden. 

Digitale ferdigheter har blitt en forutsetning for å mestre det stadig mer digitale dagliglivet. En kartlegging utført av Kompetanse Norge, et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet, viser likevel at så mange som 600.000 nordmenn er ikke-brukere eller har svake digitale ferdigheter. Disse menneskene lever i et samfunn hvor kravene til og behovet for digitale ferdigheter er større enn noensinne.

Vil hjelpe de som står utenfor

Bak Dataskolen står økonom og forretningsutvikler Alexander Ramberg (33), som på lik linje med de aller fleste på sin alder har opplevd å hjelpe nær familie og andre kjente i digitale spørsmål. Under Korona-krisen og den medfølgende nedstengingen av samfunnet fikk han virkelig erfare hvordan det digitale skillet i samfunnet slo ut, som videre skapte ideen om en hjelpetjeneste som skulle være lett tilgjengelig for alle uansett tid og sted.

- Pandemien var en skremmende wake-up-call for meg. Vi som tilhører den digitalt aktive delen av befolkningen kom oss igjennom isolasjon over lengre tid takket være digitale verktøy. Uten kunnskap om hvordan man benytter disse verktøyene ble man helt isolert uten tilgang på verken informasjon eller kommunikasjon, noe som dessverre antagelig var en realitet under pandemien for omlag en halv million seniorer, sier Ramberg.

Nordmenn blir stadig eldre, og eldrebølgen skaper kapasitetsproblemer som krever at man blir hjemmeboende lenger, dette skjer samtidig som digitaliseringen av samfunnet akselererer.

- Jeg tror ikke en one-size-fits-all modell vil være tilstrekkelig for denne målgruppen. Vi trenger digital opplæring skapt på målgruppens premisser og tilpasset den enkeltes behov, tempo og eksisterende kunnskapsnivå. Vi trenger 1-1 opplæring, sier Ramberg.

Invester nå

Skjermbilde 2023-04-11 kl. 12.44.06BILDE: Alexander Ramberg, CEO i Dataskolen.

EdTech-løsning for opplæring og hjelp med digitale tjenester

Dataskolen tilbyr en tjeneste som gir opplæring og hjelp med bruk av digitale verktøy gjennom en opplæringsplattform som kombinerer e-læring med personlig hjelp fra menneskelige ressurser.

- Dataskolen tilbyr et utvalg av lettleste "gjør-det-selv"-artikler spesielt utformet for brukere med lite eller ingen erfaring innen bruk av digitale verktøy. Tanken er at det er mye man kan lære seg på egen hånd med enkle og gode instruksjoner, men at det for flere målgrupper vil være helt avgjørende å ha anledning til å be om hjelp av et menneske ved behov for å komme videre, sier Ramberg.

Dataskolen tilbyr derfor menneskelig hjelp når brukeren står fast. Medett tastetrykk kobles brukeren til en menneskelig instruktør som kan se innholdet på brukerens skjerm og dermed instruere og hjelpe brukeren, akkurat som på en vanlig skole.

Anerkjent ventureselskap på laget

Dataskolen har inngått en avtale med utviklerselskapet Iterate som vil bistå i utviklingen av Dataskolen. Iterate er en “venture builder” som investerer i og videreutvikler startups i tillegg til å hjelpe etablerte selskaper med å realisere nye muligheter. Iterate har et 20-tall startups i stallen allerede og nå er også Dataskolen en del av dette.

- Iterate ble valgt som partner i dette prosjektet nettopp på grunn av deres unike erfaring og arbeidsmetodikk innen utvikling av gode brukeropplevelser. Optimal UI/UX vil være helt avgjørende for å lykkes i nå frem til en målgruppe som har lite eller ingen erfaring med bruk av digitale tjenester, sier Ramberg. 

Iterate har de siste årene bidratt til flere selskaper, produkter og brands som viser lovende takter i markedet. Selskapet har blant annet hatt stor suksess med Porter Buddy som ble solgt til Instabox i 2022 og har inngått et samarbeid med Møller-familiens investeringsselskap Aars, som har investert 100 MNOK i Iterate for å muliggjøre at flere startups blir kjørt gjennom suksessformelen deres. Noen ferske eksempler er Levd, Untold og UXsignals.

- Å skape en tjeneste for digital opplæring av en målgruppe som i utgangspunktet mangler digitale ferdigheter er ingen enkel oppgave, sier Ramberg før han legger til:

- Derfor er vi spesielt fornøyd for å ha fått med Iterate på laget.

Skjermbilde 2023-04-11 kl. 12.54.37BILDE: Dataskolen på besøk i Iterates lokaler på Grensen i Oslo.

Invester nå

Inn på eiersiden

I avtalen Dataskolen har inngått med Iterate har man blitt enige om en såkalt «sweat equity»-transaksjon, altså bytte av tjenester mot aksjer.

- I Iterate ser vi alltid etter gode case og gode team. Vi i Iterate mener at det Dataskolen faktisk tar sikte på er å løse et konkret og stort samfunnsproblem i Norge i dag. I og med at dette også er et “globalt” problem vil det være gode muligheter for internasjonal skalering, sier Sigve Barstad-Ølnes, kommersiell direktør og styremedlem i Iterate.

Iterate har også latt seg imponere av teamet bak Dataskolen:

- Teamet bak Dataskolen har også en fin miks av erfaringer og ferdigheter som komplementerer ferdighetene til Iterates team på en god måte for å sørge for å lage et bærekraftig selskap, utbroderer Barstad-Ølnes.

Dataskolen har utført analyser av konkurransesituasjonen i markedet og funnet ut at det i dag ikke finnes noen direkte konkurrenter mot tjenesten Dataskolen ønsker å utvikle.

- Et enkelt Googlesøk på “digitalt utenforskap” viser at dette er et gedigent samfunnsproblem som vi må løse, men som ingen har tatt tak i frem til nå. Er du/dere på jakt etter et case som som kan bedre hverdagen til hundretusener av nordmenn samtidig som det har et stort potensiale for internasjonal vekst så er Dataskolen et godt case å investere i sammen med Iterate, avslutter Barstad-Ølnes.

Skjermbilde 2023-04-11 kl. 12.56.42BILDE: Sigve Barstad-Ølnes, Kommersiell direktør i Iterate

I samarbeid med Folkeinvest.no åpnes snart tegningsvinduet for Dataskolens emisjon, og du kan derigjennom bli medeier i selskapet. Les hele investeringstilbudet her