Skip to content

Unoterte aksjer og risiko

Det er risiko forbundet med å investere i unoterte aksjer. Det er spesielt høy risiko forbundet med investeringer i unoterte aksjer i tidligfase- og skaleringsbedrifter. Det er viktig at du som potensiell investor leser investeringstilbudet nøye og gjør deg din egen mening om hvilken risiko den eventuelle investeringen innebærer for deg.

Du bør ikke investere mer enn du har råd til å tape.

Unoterte aksjer

Aksjene du kjøper på Folkeinvest er unoterte aksjer. Når aksjene er unotert, betyr det at selskapet ikke er regulert på en handelsplass som en børs. Når selskapene ikke er regulert, kan det være vanskelig å få solgt aksjene på kort sikt. Du er avhengig av å finne en kjøper og kan være avhengig av å få transaksjonen godkjent av selskapets styre.

Som eier av aksjer i et selskap har du rett til å møte på generalforsamling og eiermøter, og kan være med på å styre utviklingen av selskapet. Det er en spennende rolle – og flere selskap trenger nettopp din kunnskap.

Investering i unoterte aksjer innebærer høy risiko. Det innebærer at du potensielt kan oppnå svært høy avkastning, men du kan også risikere å tape hele beløpet du har investert.

Dette er en av årsakene til at flere som investerer i denne typen aksjer sprer risikoen gjennom å eie aksjer i flere selskap. Du kan likevel aldri tape mer enn det du har investert!

 

Slik kan du selv redusere din risiko

Folkeinvest gjør det vi kan for å holde deg informert som best mulig når du investerer i nye selskap. Det er imidlertid alltid opp til deg selv å bedømme om risikoen i et selskap er riktig for deg. Derfor bør du alltid sette deg skikkelig inn i selskapene du investerer i. Vi oppfordrer alle investorkunder om å benytte diskusjonsforumet dersom det er informasjon en har behov for utover den informasjonen som går frem av investeringstilbudet.

Selv “sunne” selskaper kan komme i uforutsette problemer, det er dermed ingen garanti for at selskapet du investerer i vil lykkes med sine ambisjoner og planer.

Du kan gjøre deg selv mindre sårbar ved å spre dine investeringer. Jo flere selskap du investerer i, jo mindre betyr det for din samlede investering hvis et enkelt av dem gir et tap. Husk at investering i unoterte aksjer innebærer høy risiko, og at du bør sørge for at du har en total investeringsportefølje som også inkluderer andre og mindre risikofylte investeringer.

Les mer om investeringsrisko, Folkeinvests løpende riskovurdering og risikoreduserende tiltak her