Skip to content

TheFactory ønsker å investere i fremtidens forretningsmodeller og kvinnelige gründere – Vandre har begge deler

TheFactory er alltid på leten etter fremtidsrettede selskaper, og har et særlig fokus på å finne selskaper som skal bidra til bærekraftig utvikling og det å støtte opp om å få flere kvinner inn i gründerverden. Derfor investerte TheFactory i Vandre i forrige emisjon, og etter at Vandre har levert på målene sine velger de å øke sin eierandel.

– Vandre er det første tekstilselskapet vi har investert i. Dette gjorde terskelen litt høyere for oss, samtidig så krysset de av på veldig mange andre bokser. Godt team, fremtidsrettet forretningsmodell, regulatorisk medvind og forbrukertrender som peker rett vei. Totalt sett ble dette for interessant for oss til å sitte på gjerdet og etter at de har levert på planene sine velger vi å øke eierandelen vår i denne runden, sier daglig leder i TheFactory, Ingar Bentsen.

Kvinnelig gründer som har samlet et svært sterkt team

Teamsammensetningen i Vandre er mangslungen, med ung gründer med stort pågangsmot og entusiasme, som tilfeldigsvis også er kvinne, en altmuligmann fra forsvaret og erfarne personer med både bransjeerfaring fra lederstilling i tekstilbransjen og finans, samt kompetanse på sirkulære og fremtidsrettede forretningsmodeller:

– Slik vi ser det, har Henriette evnet å sette sammen et tilnærmet perfekt team for å bygge Vandre videre. Her har vi en blanding av ungt pågangsmot, bransjeforståelse og folk som har vært ute en vinternatt før. Den siste signeringen, Simen Mørdre, som har arbeidet som toppleder i tekstilbransjen i godt over et tiår ser jeg på som den siste brikken og en katalysator for vekst i Vandre, utdyper Bentsen.

En mye omtalt utfordring er det lave antallet gründere som er kvinner. Hos TheFactory mener de at samfunnet går glipp av mye ved at det ikke er flere kvinner blant Norges gründere og har derfor i de siste årene satt økt fokus på dette:

– Når vi snakker om innovasjon, er det spesielt viktig med nye perspektiver. Kvinner og menn tenker forskjellig og derfor ser vi på det som helt opplagt at vi er tjent ved å satse på flere kvinner, forteller en entusiastisk Bentsen, før han legger til:

– I tillegg tenker de annerledes rundt ledelse og personalhåndtering, noe jeg også tror er positivt. Vi har derfor i de seneste årene lett spesifikt etter gode selskaper med kvinnelige ledere, slik vi mener Vandre er, samtidig som vi arrangerer spesifikke arrangementer og lignende for å mobilisere flere kvinner til å tørre å satse og dele sine erfaringer. Dette har vi virkelig troen på, forteller en entusiastisk Bentsen.

Les mer og invester

Verden krever grønn omstilling

Behovet for nye forretningsmodeller har aldri vært tydeligere enn i dag. Klimaet krever det, forbrukere blir mer og mer bevisste og de politiske føringene blir mer og mer tydelige. Dette representerer utfordringer for det etablerte, samtidig som store muligheter for selskaper som evner å levere på disse nye kravene:

– Tekstilbransjen står for 10 prosent av de globale Co2-utslippene. Samtidig vokser gjenbruksmarkedet 11 ganger raskere enn tradisjonelt salg og det er et kommende regelverk fra EU som vil styrke denne trenden. For oss er det opplagt at det ligger et kjempepotensial her, forteller grunder og daglig leder, Henriette Wiken Lund.

TheFactory mener at det er det er en stor fordel å ha tatt tempen på endringen som kommer, litt tidligere enn mange andre:

– Det kommer nye krav til tekstilbransjen fra EU i 2025. Da er Vandre der med sine tjenester hvor merkevarer tjener gode penger på ombruk og reparasjon av produkter og vi som forbrukere vil i større grad kunne velge ombruk, i stedet for at de blir kastet og brent i utlandet. Jeg mener Vandre sin innovative forretningsmodell er det som skiller de mest fra andre konkurrenter. I tillegg er det ingen tvil i at deres positive påvirkning på planeten og friske pust inn i industrien er spennende. Som investor er det ingenting som er så givende som å være med på slike reiser, understreker Marte Rise, Portfolio Manager hos TheFactory.

233090

STOLT DAGLIG LEDER: Henriette har fått med seg flere betydelige aktører på laget om å skape et nytt norsk gründereventyr

Flere profesjonelle aktører har allerede investert både tid og penger

TheFactory har investert i både den den forrige og pågående runden med kapitalinnhenting. Det er også flere andre profesjonelle aktører som har valgt å satse på Vandre. Venture Studioet Våren, som har spesialisert seg på grønn omstilling har vært med fra starten. NEW & Company som har gode erfaringer med å skalere tech-selskaper har vært involvert både finansielt og operativt det siste 1,5 året, og i denne runden vil den islandske VCen Nordic Ignite slutte seg til investorbasen. I tillegg ønsker Vandre å ha med seg vanlige folk på reisen:

– Vi setter stor pris på å ha med oss disse aktørene på lagret. For det første gir det oss verdifull sparring rundt selskapsbygging og skalering. For det andre gir det oss en god verifikasjon av forretningsmodell og potensialet til Vandre, sier Henriette.

Samtidig ønsker grunderen å ha med seg vanlige folk:

– Vandre sin suksess avhenger av at vi forstå forbrukernes krav og behov. Det at vi får med oss investorer ved bruk av strategien folkefinansiering ser vi som en viktig del av å bygge det utvidede laget i Vandre. Dette gir oss muligheten til å kunne sparre og teste ideer på flere og muligheten til å spre det glade budskap ytterligere. Samtidig ser vi på strategien folkefinansiering som et positivt og demokratiserende steg for finansmarkedene. Vi ser frem til å få mange støttespillere med på laget og flere som kan spre det glade budskap. Bli med på reisen da vel, avslutter Henriette.

Les mer og invester