Skip to content

Smileworks henter kapital for å modernisere det norske tannhelsetilbudet


Med fokus på kundevennlighet, digitalisering og markedsledende priser ønsker tannhelseselskapet Smileworks å utfordre en konservativ bransje og bli den foretrukne tannklinikk-kjeden for nye generasjoner. 

Store deler av befolkningen, særlig yngre generasjoner, oppsøker ikke
profesjonell tannbehandling før de har et smertefullt og kostbart problem. Hovedgrunnene til dette er i følge Smileworks høye og forvirrende priser, lav tilgjengelighet, og lav bevissthet rundt viktigheten av tannhelse. Dette ønsker den nye tannhelsekjeden, Smileworks, å gjøre noe med.

- Smileworks tenker nytt i forhold til hvordan bygge opp klinikker og hvordan vi kan utnytte den faglige kompetansen som finnes hos både tannpleiere og tannleger, forteller Henrik Ståhl, daglig leder i Smileworks.

Ved å satse på tannpleiere og digitalisering av kundereiser, kan Smileworks i dag operere med et lavt prispunkt.

- Målet vårt er å ha markedsledende priser innen tannpleie! Vi har valgt en digital reise for våre kunder. Dette gjør at vi kan kutte ut noen tradisjonelle roller i en klinikk som til vanlig blir et fordyrende ledd for forbrukeren. Vi jobber også etter et tydelig prinsipp der vi ønsker å utnytte den fulle kompetansen hos en tannpleier, sier Ståhl.

Les mer og invester


Kunden skal føle seg som en gjest

I tillegg til å være prisgunstig, ønsker også Smileworks å være ledende når det gjelder kundetilfredshet.

- Vi har valgt et ikke-klinisk uttrykk i våre klinikker. Dette er bevist for å øke graden av velbehag i en situasjon som kan føles stressende, sier Ståhl.

I følge Ståhl er dette et viktig grep for å kunne bidra til å gjøre god tannhelse tilgjengelig for alle, særlig for de som fra før av gruer seg til å få utført tannbehandling.

- Vårt mål er at en kunde hos Smileworks skal føle seg som en gjest, så du har lyst til å komme tilbake. Med en avslappet og mer spa-lignende følelse i farger, stil, lukt og lyd skal vi ta vare på de med klassisk tannlegeskrekk, forteller Ståhl.

Andre grep Smileworks har gjort for å øke kundetilfredshet er å sørge for lange åpningstider, samt lokalisere klinikker sentralt på kjøpesenter eller handlegater.

IMG_2547BILDE: Smileworks er godt synlig i sentrale strøk som på kjøpesenter eller handlegater. 

Satser på klinikk i alle store norske byer

I dag har Smileworks etablert to klinikker, en i Bergen og en i Kristiansand. I løpet av de neste fem årene har de mål om ekspansjon til alle store byer i Norge.

- Den største utfordringen i bygging av en ny kjede i B2C- bransjen, er å komme tydelig gjennom til sluttkunden. Det å bygge kjennskap og en lojal kundemasse for stabil drift, blir den største jobben fremover, sier Ståhl.

Basert på veksten i kundetilstrømming i de to eksisterende byene, ser Ståhl lyst på ekspansjon i nær framtid.

- Tilbakemeldingene fra kundene våre har vært svært positive, og Smileworks har per i dag en kundetilfredshets-score på 9,8 av 10. Kombinert med en god kundetilstrømming siden åpning av første klinikk i september 2021 og andre klinikk i august 2022 fremstår dette som et tydelig “proof of concept”, sier han.

_1111184 kopiBILDE: Smileworks er digitalt rigget og tilgjengelig for befolkningen med en sterk merkevare. 

Henter inn 6 MNOK for å sikre vekst

I første omgang er målet til Smileworks å sikre lønnsom drift i løpet av første halvår i 2023. Nå henter Smileworks kapital i en emisjon der selskapet er priset til 5 MNOK pre- money. Målet er å hente mellom 4 og 6 MNOK via verdipapirforetaket Folkeinvest.

- Kapitalen vi nå innhenter muliggjør en videre sunn vekst for Smileworks. Vi skal forsterke eksisterende klinikker og investeringer for å utvide tjenestetilbudet med veldig attraktive behandlinger, forteller Ståhl.

Det er også et ønske å tidlig kunne komme i gang med etablering av nye klinikker, samt se på utvikling av en digital plattform.

- Vi har mål om å etablere to nye klinikker i løpet av 2023. Samtidig har vi et ønske om å kunne investere i teknologiutvikling av selvdiagnostisering ved bruk av AI, avslutter Ståhl.

Les mer og invester