Skip to content

Revolusjonerer måten produkter skapes ved å utnytte verdien i industriavfall

 

Med 20 000 kvadratmeter overskuddsmaterialer bare i Norge, åpner dette opp for betydelige muligheter. Disse overskuddsmaterialene, ofte referert til som avkapp eller restmaterialer, besitter samme kvalitet og egenskaper som de primære produktene blir laget av, men på grunn av deres ugunstige form har deres anvendelse vært begrenset til fyringsved. Med andre ord, det brennes flere tusen kvadratmeter med materialer av topp kvalitet. Her kommer Rewo inn i bildet. Gjennom effektiv produksjon og egenutviklet metodikk skal Rewo skape en voksende og lønnsom virksomhet ved å utnytte disse materialene, som ellers ville blitt brent.

Siden 2020 har Rewo arbeidet med restmaterialer, og i 2023 rettet de sitt fokus mot det etablerte møbelmarkedet.

 
Hvorfor Rewo? 

- Min fascinasjon for naturen, spesielt treverk, har alltid vært til stede, sier daglig leder i Rewo, Olav Engelstad. De vokser rett opp fra bakken, og noen av dem blir over 100 meter høye. Noen tresorter dreper ugunstige bakterier, andre renser luften, og ikke minst, de bidrar til å redusere drivhuseffekten ved å lagre karbon.

- Under studiene ble jeg god venn med forskeren Pasi Aalto. Han motiverte meg til å starte selskapet. Gjennom studietiden dedikerte jeg mye tid til å utforske hvordan man kan lage produkter basert på treverk, samt hva som skjer med treverk som blir til overs.  

Les investeringstilbudet

39889a28-36bf-4e58-a25f-5d2a67f21166_clipboard_image

Treverk som blir til overs?

- Det som ofte forekommer i næringslivet er at et selskap produserer et produkt, og omtrent 70-90 prosent av de innkjøpte materialene blir benyttet til dette produktet. De resterende 10-30 prosentene blir vanligvis kvernet opp til flis og deretter brukt til fyringsved. Når dette materialet brennes, slippes karbonet som treverket har brukt lang tid på å lagre, ut i atmosfæren igjen.

Hvordan skape inntekter av overskuddsmaterialet? 

- Vi har dedikert betydelig tid til testing og utvikling av ulike produkter basert på dette avkappet. Vi har besøkt bedrifter i Trøndelag, Åmot, Bergen og Drammen for å få en dypere forståelse av restmaterialet. Som et resultat har vi etablert vår første oppsirkulære verdikjede for det vi kaller Rewo-bord, laget av materialet som blir til overs fra Norges største produsent av trapper.

Hva er en oppsirkulær verdikjede? 

- Dagens verdikjede er basert på at det hentes nye råvarer fra naturen, og deretter brukes de i produksjonen av det ønskede produktet. En oppsirkulær verdikjede benytter ikke nye råvarer – den bruker avfallet som råstoff og gjenvinner det til nye produkter uten å ødelegge kvaliteten i råstoffet. På sikt vil vi etablere flere slike verdikjeder for enda flere produkter. For øyeblikket jobber vi med å etablere vår andre verdikjede, som skal brukes til tregulv. 

Hva vil dette si for miljøet? 

- Produkter som er fremstilt av gjenvinningsmaterialer har et betydelig lavere miljøavtrykk. Det stilles stadig strengere miljøkrav til produkter, noe som gir oss en økt konkurransefordel hos kunder som verdsetter miljøet. Samtidig lærer vi mer om hvordan fremtidens verdikjeder vil se ut.

592cdecd-7034-4533-b98d-b5195d17c784_BIlde til folkeinvest

Hvem selger dere produkter til? 

- I dag har vi en leverandøravtale med Norges største leverandør av kontorinnredning. Samtidig er vi i dialog med to andre leverandører, med intensjon om å starte et tett samarbeid på nyåret. Her fokuserer vi på bordplatene som vi lager av avkappet fra trappeprodusenter. I disse dager leverer vi også heltregulv i samarbeid med en ledende gulvleverandør.

Hva ønsker dere å oppnå med Rewo? 

- På sikt ønsker vi å utvikle teknologi som gjør det mulig å produsere produkter fra sidestrømmer enda raskere enn det vi gjør i dag. Dette vil gjøre oss enda mer konkurransedyktige på markedet. Etter hvert har vi en ambisjon om at denne teknologien tas i bruk i Europa og deretter i resten av verden. Dette vil muliggjøre en mer omfattende bruk av restmaterialer og bidra til redusert bruk av nye materialer. 

Rewo frir nå til nye investorer. Hvordan har responsen vært? 

- Så langt har vi hentet nesten 1,7 MNOK. Vi er veldig fornøyde, og motiverte for tiden fremover. Investorene har troen på oss, og det er ekstra gøy når vi ser at markedet er interessert i produktene våre, noe som gjør at vi stadig får nye leverandører, avslutter Engelstad. 

Les investeringstilbudet

 

Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.