Skip to content

Nytt partnerskap sikrer Agdir raskt en global arena

I slutten av september signerte Agdir en intensjonsavtale med Soil Scout om å bli en global partner på programvare. Dette innebærer at alle kunder av Soil Scout innen agrikultur vil benytte Agdir sin app for oversikt over sin matproduksjon.

Siden 2017 har Agdir jobbet for å gjøre landbruket bærekraftig, både økonomisk og miljømessig. De var først i Norge med sensorer som skaper innsikt i vekstforholdene både over og under bakken. Selskapet har opplevd stor vekst de siste to årene og har i dag over 200 kunder over hele Norge, overvåker over 13 forskjellige kulturer (potet, løk, gulrot, hodekål, moreller, jordbær, bringebær etc.) og har etablert markedsaksept. Soil Scout er et finsk selskap som produserer hardware-sensorer, og som i dag er til stede i 25 forskjellige land, noe som vil gi Agdir mulighet til å kunne skalere til alle disse markedene.

- Denne avtalen vil bety en raskere skalering internasjonalt enn det som har vært forutsatt tidligere, og vil naturligvis bety mye for Agdir sin suksess globalt. Agdir og Soil Scout har som målsetning å ferdigstille endelig avtale innen utløpet av 2022, uttaler André Skoog Bondevik, daglig leder i Agdir Drift AS. 

Soil Scout er også full av godord om den signerte intensjonsavtalen: 

- Teaming up with Agdir has been one of the greatest stories within Soil Scout journey. In just one year, Agdir has not only become Soil Scout's nr 1. agricultural seller, but they have also shown us how to get the farmers to adopt new technology and how to quickly respond to their needs on these uncertain days, sier Jalmari Talola, daglig leder i Soil Scout, før han legger til:

- When Soil Scout main focus remains in developing ground-breaking hardware to Agriculture and other related sectors, Agdir has their focus on software side, which has made this great partnership possible.

df355603-83ec-42db-aafc-81a171d61538_Slide21

Internasjonal satsning

Agdir satser i løpet av høsten 2022 i det europeiske markedet. I første omgang vil de satse i Sverige, Danmark, Irland og UK, i tillegg til Norge. Dette øker i følge Agdir markedspotensialet fra 38 000 bønder i Norge, til over 490 000 i de nevnte land. Bondevik understreker viktigheten av å ha med Soil Scout som partner:

- Med dette partnerskapet vil vi i tillegg til eksistrende nettverk ha tilgang på et etablert nettverk av eksisterende kunder. Med dette samarbeidet vil en konvertering til Agdir sin software gjøres sømløst, samtidig som kunder er sikret full teknologisk integrasjon mellom Agdir sin programvare og app, og Soil Scout sine sensorer.

Henter kapital for videre skalering

Agdir henter i disse dager inn ytterligere kapital til økt satsning internasjonalt. Agritech-markedet er et av verdens raskest voksende marked. Norge er en nasjon som er kjent for å ta i bruk ny teknologi tidlig og hjemmemarkedet fungerer meget godt som fotfestemarked, men når selskapet nå skal ta teknologien ut i Europa trengs det skaleringskapital!

Agidr søker mellom 4 og 9,5 MNOK i en emisjon som priser selskapet til 50 MNOK på folkeinvest.no

- Vårt investeringstilbud på folkeinvest.no skal gi deg en god innføring i vårt selskap, ambisjoner, planer og potensiale. 104 investorer har allerede tegnet seg for 2,6 MNOK, og du kan investere i dag, avslutter Skoog Bondevik. 

Les mer og invester her
Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.