Skip to content

Lanserer innovative løsninger i et stort marked

– Jeg ser et stort potensial i det Marine Pro nå er klare til å lansere, sier Jan Steinar, som er engasjert som kommersiell rådgiver for Marine Pro.

Det finnes 26 millioner fritidsbåter i den vestlige verden. Snart blir tradisjonelt bunnstoff forbudt. Startup-selskapet Marine Pro har miljøvennlige løsninger på problemet klare for kommersialisering.

Hvert år benyttes ca. 400 tonn bunnstoff på norske fritidsbåter. I tillegg kommer det som benyttes på ca. 1300 arbeidsbåter for oppdrettsnæringen langs kysten.

– Tradisjonelt, mykt bunnstoff har aktive virkestoffer som for eksempel kobber. Det som ikke skylles av i sjøen, skrapes av på land, gjerne i en marina. Da havner det meste til slutt i havet uansett, sier Trond Stenslet, daglig leder av Marine Pro.

I over 40 år har han vært en entusiastisk seiler, i tillegg til mangeårig ledererfaring fra næringslivet. Nå er han havnesjef på 14. året hos Odden Marina Båtforening på Slemmestad.

– Utslippsproblemene fra fritidsbåter i Oslofjorden er store og veldokumenterte. Venstre stilte for eksempel nylig et representantforslag om dette i Stortinget. De foreslår å innføre pålegg om å rense alt avløpsvann fra båtvask på land, fortsetter Stenslet.

Over ti millioner i støtte

Siden oppstarten i 2017 er det investert mer enn 20 millioner i Marine Pro. Over ti millioner er hentet inn som støtte fra Miljødirektoratet, Handelens Miljøfond og Innovasjon Norge.

– Dette viser at solide aktører har stor tro på det vi utvikler, mener Stenslet.

Nå er selskapet klart til å kommersialisere produktene de har utviklet.

– Vi er klare til å inngå kontrakter i 2023, forteller han.

Invester nå

Dette er løsningene til Marine Pro
Skrogmatter: Laget av kokosfiber. Mattene har et plastbelegg på undersiden som samler groe. Dette er en film som trekkes av en gang i året. Marine Pro tilbyr mattene som en et abonnement. Det inkluderer fornyelse av filmen og forskriftsmessig destruksjon av den gamle – helt uten utslipp.
Skrogvaskemaskiner: Båten vaskes mens den ligger på vannet. Virkemåten kan sammenlignes terrassevaskere på robotarmer som suger opp alt slam som spyles og børstes bort. Programvare videreutvikles stadig ved hjelp av maskinlæring: jo flere skrog maskinen «blir kjent med», jo mer effektiv blir den. Marine Pro vil også tilby et bookingsystem for enkel bestilling av vasketid.

87 tonn kobber

Konsulentselskapet Cowi har beregnet at de årlige utslippene fra bruken av bunnstoff er på 87 tonn kobber og to tonn mikroplast.

– Med de kravene som kan bli gjeldende fra 2030 vil tradisjonelt bunnstoff i praksis bli forbudt, sier Stenslet.

Innen dette må altså både båteiere og alle som driver marina finne nye løsninger.

– I Oslofjorden håper og tror jeg det blir innført lokale tiltak lenge før den tid. Alle som driver marina må i alle fall ta innover seg problematikken. Våre skrogmatter og vaskeanlegg vil være bærekraftige løsninger på problemet, fortsetter Stenslet.

mp4-2

FOTO: Jan Steinar Ligaard Falch er engasjert av Marine Pro som kommersiell rådgiver

Stort potensial

Jan Steinar Ligaard Falch er engasjert av Marine Pro som kommersiell rådgiver. Fra høsten 2023 vil han også gå inn som en del av ledergruppen.

– Jeg har jobbet mye med utvikling av abonnementstjenester for bilvask. Derfor ser jeg et stort potensial i det Marine Pro nå er klare til å lansere, sier Ligaard Falch.

Mye av grunnen til optimismen Ligaard Falch gir uttrykk for, bunner i at han er blitt kjent med et solid team hos Marine Pro. Her finnes selvsagt solid ingeniørkompetanse, men også en professor fra NTNU som har bidratt i utviklingsarbeidet.

– Lykkes vi, vil vi kunne oppnå en betydelig utslippsreduksjon i tillegg til vesentlig verdiøkning for aksjonærene, sier Ligaard Falch.

Invester nå