Skip to content

Jeg har kjøpt aksjer, kan jeg få skattefradrag?

Regjeringen ønsker å forenkle tilgangen på privat kapital for gründere. Derfor er det innført skatteinsentiver som skal redusere risikoen for investorene, og på den måten gi ringvirkninger for oppstartsbedrifter som søker kapital.

Mange investorer i folket har hørt om at det eksisterer en form for skatteinsentiv ved investeringer i oppstarter, men er litt usikker på hva denne ordningen faktisk består i. Denne artikkelen gir deg svar på noen av de mest stilte spørsmålene.

I følge SSB (2018) er det kun 27% av norske nyetableringer som fremdeles er aktive etter fem år. Derfor er det ekstremt viktig at det legges opp til ordninger som gjør det gunstigere å investere i verdiskaping som skjer i nyetableringer og yngre selskap. Dette skaper verdier som gir sin virkning langt utover kun for eierne av den enkelte oppstartsbedrift.

Myndighetene innførte derfor 1. juli 2017 et skatteinsentiv gjennom ordningen Kapitalfunn. Ordningen gir personlige skatteytere muligheten til fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 500.000 årlig for aksjeinnskudd i oppstartsselskap.

Ordningen gir en mulighet for et skattefradrag på 22% (Skatteetaten, 2019) av investert beløp for investorer.

Dette avhenger av noen faktorer:

  1. Selskapet du har tegnet aksjer i må oppfylle kriteriene for Kapitalfunn. Dersom du er usikker på om selskapene som ligger ute på folkeinvest.no oppfyller disse kriteriene, kan du spørre de direkte i diskusjonsforumet. Selskapet skal også ha opplyst om dette under deres enkelte investeringstilbud under fanen “Emisjon” og herunder “Egenmelding”.
  2. Selskapet har en begrensning på 1,5 millioner kroner for Kapitalfunn per 12 måneder. Om du lurer på om selskapet du ønsker å tegne aksjer i har gjenstående sum på Kapitalfunnordningen, kan du forhøre deg om gjenstående beløp direkte med det aktuelle selskapet.
  3. Du må minimum investere 30.000 NOK i et selskap for å ha rett til fradrag. Det er også flere begrensninger, for eksempel har du ikke rett til fradrag om du er, eller har vært aksjonær, eller er ansatt i selskapet eller i et annet selskap i samme konsern i forkant av emisjonen.
  4. Mottaker av kapitalfunn kan ikke motta utbytte fra selskapet som gir rett til kapitalfunn de første tre årene etter investeringen.

Du kan lese mer om Kapitalfunn i Skattelovens § 6–53.

💸 Kan jeg investere gjennom mitt holdingselskap?

Som investor gis du fradrag uavhengig av om du investerer direkte eller gjennom et mellomliggende holdingselskap. Er det flere aksjonærer i holdingselskapet, blir fradraget fordelt på de private eierne av holdingselskapet ut fra andel i selskapet.

💸 Hvordan rapporterer selskapet inn de fradragsberettigede innskuddene?

For å få krav på skattefradraget må selskapet det investeres i gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd. Dette rapporterer selskapet inn gjennom Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086). Ved korrekt innrapportering, vil du få de fradragsberettigede innskuddene forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

💸 Hvordan utløser jeg skattefradraget?

I de tilfeller hvor du oppdager at de fradragsberettigede innskuddene ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen din, kan du oppgi aksjekjøpet selv. Foreløpig er det post 3.3.7 Andre fradrag som dekker dette best. Du kan også lese mer om dette på denne infosiden hos Skatteetaten.

💸 Jeg har tapt penger på aksjer jeg har kjøpt. Hva gjør jeg?

Dersom du taper penger på din investering i aksjer har du krav på skattefradrag etter skatteloven §10–31. Dette gjelder både ved salg av aksjene, avvikling eller konkurs i selskapet du har investert i. Fyll ut punkt 3.3.10 i skattemeldingen hvis dette inntreffer.