Skip to content

Hvordan velge lånet som passer din risikoprofil

Gjennom plattformen til Folkeinvest Formidling har du, sammen med tusenvis av långivere, muligheten til å låne ut penger til det selskapet du selv ønsker. Lånetilbudene som presenteres på plattformen består av forskjellige selskaper, bransjer og låneformål som har ulike vilkår og risikoprofiler.

Denne artikkelen vil ta for seg hvilke vurderinger du som långiver burde gjøre før du velger å investere i et låneprodukt via Folkeinvest Formidling.

1) Finn din risikoprofil 

Risikoprofilen til en investor er helt individuelt og kan variere over tid. Det kan være forskjellige faktorer som påvirker viljen til å ta risiko, som for eksempel livs- eller økonomisk situasjon og makrobildet.

Lånetilbudene som publiseres på plattformen har forskjellig risikoprofil og dermed også varierende rentenivå. Det er da opp til deg som långiver å velge lånetilbudene som passer din risikoprofil.

2) Vurder lånets bindingstid 

Ethvert lånetilbud på plattformen har forhåndsbestemt forventet løpetid og nedbetalingsprofil. Det er viktig at du som långiver er bevisst på lånets forventede løpetid og dermed kun velger de lånene som passer til din tidshorisont og investeringsstrategi.

Nedbetalingsprofilen varierer fra lånetilbud til lånetilbud. Noen selskaper betaler kun renter frem til siste termin, da vil hele hovedstolen (hele lånebeløpet)  betales tilbake. Andre betaler både renter og avdrag gjennom hele løpetiden, eventuelt en kombinasjon. 

Låntaker har også muligheten til å innfri lånet før den forventede løpetiden, gjennom  det vi kaller førtidig innfrielse. Minimums rentebetaling til deg som långiver vil alltid være to måneder.

3) Invester i det du tror på

Folkeinvest Formidling har som oppgave å presentere lånetilbudet på en tydelig, balansert og ikke villedende måte slik at du som långiver kan ta en beslutning om dette er noe du ønsker å investere i eller ikke. Lånetilbudet vil blant annet gi potensielle långivere informasjon om selskapet, nøkkelpersoner, historiske nøkkeltall og låneformål.

Det vil bli publisert forskjellige investeringsmuligheter på plattformen fra ulike bransjer, geografiske områder med forskjellig historikk og framtidsutsikter. Dette gir deg som långiver mulighet til å bygge opp din egen utlånsportefølje ved å spre risikoen i forskjellige lån. 

Eksempel på muligheter.

4) Husk å gjøre egne risikoreduserende tiltak

Spre risikoen i flere lån 

Du kan selv gjøre porteføljen din mindre sårbar ved å spre dine investeringer. Gjennom å spre dine investeringer i flere lånetilbud fra forskjellige selskaper i forskjellige bransjer, kan eventuelle tap reduseres. Det vil føre til at et eventuelt tap vil utgjøre en lavere andel av dine samlede utlån. Slik vil du lage en robust låneportefølje som gjerne er en del av din totale investeringsportefølje, bestående av for eksempel fond, aksjer og eiendom. 

Ikke legg alle eggene i samme kurv.

Still spørsmål direkte til bedriften

Folkeinvest Formidling sin plattform har gjort det mulig for deg som potensiell långiver å stille spørsmål direkte til låntaker. For å stille spørsmål må du være registrert som investor og logget inn på din profil. Alle låntakere er forpliktet til å svare på spørsmål som stilles på en klar og forståelig måte. Muligheten til å stille spørsmål direkte til låntaker er med på å bidra til transparens og åpenhet.

Gjør egne vurderinger 

Folkeinvest Formidling har som oppgave å presentere lånetilbudet på en tydelig, balansert og ikke villedende måte slik at du som långiver kan ta en beslutning om dette er noe du ønsker å investere i eller ikke. Det er likevel alltid ditt ansvar å vurdere om risikoen i et lånetilbud er akseptabel for deg som långiver. Derfor oppfordrer vi deg til å grundig undersøke lånetilbudet og selskapet du låner ut penger til. 

5) Helt avslutningsvis: Merk at utlån av kapital innebærer risiko 

Er du usikker på risikoen i investeringsproduktet eller i investeringen bør du avstå fra å investere. Husk uansett ikke å investere mer enn du kan tape.