Skip to content

Utvikler legemiddel for behandling av Alzheimers sykdom og annen demens

Norske Pharmasum Therapeutics AS utvikler et legemiddel mot Alzheimers sykdom og annen demens. Bak selskapet står et internasjonalt team med lang erfaring fra legemiddelindustrien med spesialkunnskap innen sykdommer i hjernen. Med på laget har de investorer som den norske Hatteland-familien og engelske O2h Ltd. Nå henter selskapet kapital for å ta selskapet gjennom neste fase.

- Mer enn 55 millioner mennesker lever med demens i dag, og antallet demente forventes å øke til over 150 millioner frem mot 2050. Alzheimers sykdom utgjør omkring 70% av alle demenstilfellene. I tillegg utgjør også demens ved Parkinsons sykdom og demens hos personer med Downs syndrom viktige grupper, forklarer CEO og arbeidende styreleder Anders Fugelli.

Demens er en av vår tids store folkesykdommer som medfører enorme sosiale og økonomiske kostnader. Kostnadene til behandling av demens utgjør omtrent 1-2% av det globale BNP.

- Inntil nylig har behandlingstilbudet for demens kun vært lindrende og rettet mot symptomene – de adresserer ikke de underliggende årsakene eller sykdomsprogresjonen som til slutt er dødelig. På tross av lovende resultater for én type legemiddel som nylig har blitt godkjent av amerikanske FDA, er det et stort behov for andre legemidler som hemmer andre mekanismer - og gjerne flere mekanismer i parallell, sier Fugelli. 

Les mer og invester

Pharmasum utvikler et legemiddel, PST-674, som hemmer et enzym i hjernen som virker på mange av sykdomsprosessene som er årsaken til demens og har derfor større sannsynlighet til å påvirke selve sykdomsprosessen. Legemiddelet skal gis som en tablett én til to ganger om dagen. 

PST-674 har så langt vært testet i laboratorier, men nå går selskapet inn i fasen som skal dokumentere legemiddelet før det skal prøves i mennesker. Dette innebærer at de skal produsere molekylet i stor skala før de påbegynner dokumentasjonen av sikkerhet i dyr som myndighetene pålegger.

Forretningsmodellen innebærer samarbeid med et større legemiddelselskap for å gjennomføre de mest kostbare kliniske studiene og selve markedsføringen av legemiddelet.

- Allerede nå har vi blitt kontaktet av flere store legemiddelselskaper som er interessert i å høre om vårt prosjekt. Vi har stor tro på at det finnes en kjøper der ute når vi kommer inn i kliniske faser. Det svenske selskapet BioArctic, som solgte rettighetene til det nylig registrerte legemiddelet Leqembi (lecanemab) videre til Eisai og Biogen, er i dag verdt mer enn 26 milliarder svenske kroner, sier han. 

Øystein Soug, styremedlem og investor i Pharmasum Therapeutics, er full av optimisme:

-  Jeg har investert i Pharmasum fordi jeg har stor tro på den teknologien de utvikler. Jeg har sittet i styret en periode, og sett resultater fra modeller som er svært lovende for utvikling av et legemiddel mot demens, en av vår tids store folkesykdommer. Nå må vi alle slå et slag i kampen mot demens. 

VIDEO: Øystein Soug, styremedlem og investor i Pharmasum Therapeutics

Det er verdipapirforetaket Folkeinvest som tilrettelegger for emisjonen. Det totale finansieringsmålet er på mellom 3 og 8,25 millioner kroner. På veien mot klinisk utprøving og et partnerskap vil selskapet hente ytterligere kapital i 2024 og gjennomføre en børsnotering i 2025.

- Vi håper dere vil være med å investere i et legemiddel mot Alzheimer og annen demens. Invester med hjertet – for hjernen, avslutter Anders Fugelli.

Les mer og invester