Skip to content

Fra møbelprodusent til helsetek-gründer

Norske helseinstitusjoner får nå tilgang til Varda Cares sensorteknologi.

- Det kommer til å bli et viktig bidrag i å håndtere eldrebølgen, og du får mulighet til eie en del av den, forteller daglig leder Diana Myrstad Meldal.

Globalt problem

De store barnekullene i etterkrigstiden begynner å trekke på årene. Norge har på langt nær ikke mange nok i arbeidsfør alder til å ta seg av dem når de ikke lenger klarer seg selv. Hvis bestemor og bestefar skal få den omsorgen de fortjener, må om få år hver tredje arbeidstaker jobbe i helsevesenet. Kommunenes kostnader til helse og omsorg er spådd å eskalere. Det er et stort og utfordrende problem, og det er ikke særnorsk. Hele Europa og store deler av resten av verden er i samme situasjon. 

Denne problemstillingen satte gründer og møbelprodusent Joakim Helland på sporet av å utvikle teknologi som kan avlaste helseinstitusjonene når eldrebølgen kommer. Nå, etter grundig utvikling, testing og verifisering, er Varda Care klar for lansering.

Les mer og invester her

varda care
– Hele poenget med teknologien er å avlaste sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste, mener Joakim Helland, gründer, styremedlem og største aksjonær.

Klar til høsten

Sensoren samler data om nærvær og fravær, hjertefrekvens, respirasjonsfrekvens, bevegelse og uro, søvn og søvnanalyse. Merdal kan fortelle at systemet er grundig testet ved flere offentlige og private helseinstitusjoner og av et bredt spekter av pleiere.

- Sensorløsningen har gjennom kliniske tester oppnådd den såkalte gullstandarden for validitet. Dette betyr at målingene er like presise som for eksempel en EKG-måling, forteller gründer Joakim Helland. 

Allerede i løpet av få uker vil Varda Care lansere den første versjonen av tjenesten. Den resterende delen av tjenesten krever medisinsk godkjenning, og vil bli rullet ut i sin helhet når en slik godkjenning foreligger til neste sommer.

- Kunder som kjøper første versjon, vil enkelt kunne oppgradere systemet uten å måtte installere nytt utstyr, fortsetter Helland.

Henter 8 til 15 millioner kroner

Men før den tid skal Varda Care hente inn ny kapital for å finansiere videre vekst. Selskapet tilbyr nå alle å kjøpe aksjer gjennom folkeinvest.no. Emisjonen verdsetter selskapet til 26 millioner kroner.


– Teknologien har fått meget god respons fra fagfolk og kunder. Vi tar sikte på å hente inn 8 til 15 millioner kroner gjennom folkefinansiering som betyr at hvem som helst kan kjøpe aksjer i selskapet. Kapitalen skal benyttes til å kommersialisere tjenesten til omsorgsinstitusjoner, videreutvikle systemet for hjemmetjenesten, og dekke løpende driftskostnader frem til vi etter planen får positiv drift i 2024, forteller Meldal.

- Varda Care har i første omgang et forsiktig estimat om at fem til syv prosent av helseinstitusjonene i Norge skal ta systemet i bruk. Men de virkelig store markedene ligger i utlandet, og selskapet har alle muligheter til å skalere opp produksjonen for å betjene markedene i Skandinavia og Europa, legger Helland til.

Artikkelen fortsetter under videoen.

 

Store besparelser

- Omsorgsbransjen er et stort internasjonalt vekstmarked. For omsorgsinstitusjonene ligger det store besparelser i å kunne få oversikt over beboerne digitalt slik at pleierne kan se til dem når data avviker fra normalen, ikke minst om natten. Da slipper de å forstyrre beboere som ikke trenger tilsyn, men kan konsentrere seg om dem som trenger det. Det samme gjelder for hjemmetjenesten som krever mange manuelle rutiner og mye logistikk, forteller Merdal.

– Denne eldrebølgen forsvinner ikke, den blir værende i mange tiår. Vi har hverken mennesker eller helseinstitusjoner til å håndtere den. Varda Care kan frigi tid for en sykepleier, hjelpepleier eller hjemmepleier, eller for den saks skyld pårørende, og vil også være et godt bidrag til at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, avslutter Meldal.

Les mer og invester her

Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.