Skip to content

FoodCapture satser på eksport innen medtech

FoodCapture AS har tenkt internasjonalt siden oppstarten. Sykdomsrelatert underernæring, som selskapet har en løsning for, forekommer på sykehus og sykehjem i alle OECD-land. Likevel ønsker selskapet suksess i hjemmemarkedet før geografisk ekspansjon. Med CE-godkjenning som medisinsk utstyr for klinisk bruk for det europeiske markedet har startupen et godt utgangspunkt for å lykkes utenfor Norge. Nå henter de kapital via Folkeinvest.

Helse som Norges tredje eksportnæring

Norges eksport skal økes med 50% (utenom olje og gass) innen 2030. Etter fiskerinæringen er helseindustrien en mulig treer som nasjonalt satsningsområde. Det mener en samlet helsenæring som ga sitt innspill om helseteknologi og livsvitenskap til Nasjonalt eksportråd på tampen av 2022.

- Digitalisering innen helse er et åpenbart vekstområde, sier en engasjert daglig leder i FoodCapture AS, Per Røhnebæk.

Det globale markedet for helse- og bioteknologi er enormt (2 000 milliarder dollar), og kjennetegnes av å være en høymargin motkonjunkturnæring som vokser på tross av børsuro, krig og konflikt. Det er ventet at den høye veksten i helsenæringen de siste tiårene skal fortsette som følge av eldrebølgen, samt et økende omfang av livsstils- og kroniske sykdommer.

- FoodCapture AS går inn i et marked som er relativt stabilt år etter år på tvers av mange land. Dessuten er problemstillingen vi jobber med vedvarende og treffer mellom 20-30% av alle pasienter, sier Røhnebæk, før han legger til:

- Mange investorer søker nå tryggere havner med mindre usikkerhet, og kombinasjonen helse og SaaS teknologi er nok et tryggere «bet» enn mange andre bransjer.

Den norske helseindustrien utgjør godt under én prosent av det globale helseindustrimarkedet per i dag. Per 2020 var omsetningen i den norske helseindustrien på 96 mrd. kroner, en økning på åtte prosent fra året før. De siste ti årene har den har økt med 90%.  Målt i omsetning illustrerer dette at det er utenfor Norge det virkelig store vekstpotensialet for helsenæringen ligger. Norge kan ta en større andel av det globale markedet, og «Made in Norway» bli et kvalitetsmerke for helsetjenester i hele verden.

- Forskningen og utviklingen fra Universitetet i Oslo (UiO) på sykdomsrelatert ernæring og digitale løsninger er verdensledende. Selskapet hadde ikke vært der vi er i dag uten det solide grunnarbeidet og kliniske forskningen gjort i inngående samarbeid med Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus. Og den gode nyheten er at det satses videre ved UiO med en ny doktorgradsstipendiat bemannet fra våren med digitalisering og ernæring i helse pasientreisen som fokus, sier Røhnebæk.

Faktaboks om sykdomsrelatert underernæring
Syksdomsrelatert underernæring rammer en rekke pasientgrupper, deriblant pasienter med kreft, leddgikt, osteoporose, hjerte- og karsykdom, lungesykdom som KOLS, nevrologiske lidelser, de som har tygge- og svelgevansker eller demens. Tilstanden er også vanlig for pasienter med stoffskifteproblemer, fordøyelsessykdommer, stomi, Parkinson, Cystisk Fibrose og ME.
Tilstanden rammer pasienter i alle aldre, men er økende med alder.
Underernæring oppstår ofte når appetitten forstyrres av sykdom, eksempelvis på grunn av medisiner som gir kvalme og redusert matlyst. Nevrologiske forstyrrelser, samt sårhet i munnen og problemer med tennene som medfører vanskeligheter med å tygge og svelge, er andre årsaker til underernæring.
Underernæring fører til økt risiko for sykdom, komplikasjoner i forbindelse med sykdom, lenger opphold på sykehus pga. dårligere evne til å tåle behandling, lenger rekonvaleser og økt dødelighet.
Tilstanden er underdiagnostisert både ved sykehus, i sykehjem og i hjemmesykepleien.
Kilder: Helsedirektoratet, ESPEN.org

En bærekraftig og effektiv bransje

Utviklingen av helseindustrien er et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene Norge og andre europeiske land står overfor. Det vil bidra til at helsevesenet får rask tilgang på nye produkter, behandlingsmetoder og digitale verktøy, som trolig vil øke helsevesenets evne til effektiv behandling for pasientens beste.

- Å jobbe smartere vil være viktigere enn å øke bemanningen i årene som kommer. FoodCapture involverer pasient i mye større grad enn dagens praksis. Dermed frigjøres tid for helsepersonell. I tillegg øker løsningen både legers og sykepleieres innsikt om ernæringstiltakene har ønsket effekt og kan dermed gi bedre behandling, sier Røhnebæk.

FoodCapture AS har en CE-godkjent digital applikasjon som skal hjelpe pasient med å holde eller øke vekten, som parallelt kan benyttes av helsearbeider for oppfølgning av hva som spises og drikkes.

- I dag bruker helsearbeidere penn og papir for å registrere næringsinntaket for hvert måltid og pasienten er en relativt passiv deltaker i oppfølgning av egen helse. Vår løsning forenkler og engasjerer, og gir også betydelig bedre innsikt i sanntid, utdyper Røhnebæk.

Helseindustrien bør være en grønn og innovativ næring med lave utslipp. For å få dette til, trengs digitale helsetjenester som gir skalerbarhet med minimale utslippsøkninger, samt avstandsbehandling av pasienter som minker behov for transport og opphold på sykehus.

- Vårt verktøy vil øke muligheter for blant annet digital hjemmeoppfølging. Nå prioriterer vi pasienter på helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem, så foreløpig tenker vi at vårt store bidrag til det grønne skiftet kommer i en senere fase når fokuset blir på hjemmeboende, forklarer Røhnebæk.

Henter kapital for å skalere

For å sikre en robust markedsvalidering og klargjøre for ekspansjon utenfor Norge om to år søker nå SaaS-selskapet 4,5 millioner kroner i frisk kapital. Disse midlene vil primært brukes for å drive salgsarbeid, videreutvikle produktet og sikre CE-sertifisering som medisinsk utstyr i henhold til nytt EU-lovverk.

- Vi har et stramt budsjett med klare mål for de neste to årene. Salgsprosessene inn mot offentlig helseaktører tar tid, sier Røhnebæk, før han avslutter:

- Vi begynner allerede nå «å så frø» utenfor Norge, men forventer ikke å se resultater i Danmark og Sverige før i slutten av 2024. Vi ønsker å få med oss investorer som har forståelse for at tålmodighet er viktig, men vi har som ambisjon å gå i pluss fra 2025.

 

 

 

Du kan følge selskapets kapitalutvidelse for å få informasjon når de åpner for investering.

 

Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.