Skip to content

Aksjonærenes rett til informasjon og gjennomføring av generalforsamling

I samarbeid med Advokatfirmaet Berngaard inviterte Caplist og Folkeinvest tidligere i år til et webinar om aksjonærers rett til informasjon og aksjeselskapers gjennomføring av generalforsamlinger. Webinaret tok for seg juridiske og praktiske elementer som vil være nyttig for styremedlemmer, daglige ledere og aksjonærer. Du kan nå se webinaret, helt gratis. 

Untitled design (11)-1

I webinaret gjennomgår vi følgende: 

  • Aksjonærenes rett til informasjon fra styret
  • Den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen
  • Selskapets plikt til å holde oversikt over reelle rettighetshavere
  • GDPR: behandling av personopplysninger om aksjonærer
  • Q&A

Spill av understående film for å se webinaret! God lytting! 

 

Caplist - investoroppdateringer gjort enkelt! 

Vi vet at selskap ønsker digitale systemer for å håndtere informasjonsstrømmen til sine aksjonærer, inkludert gjennomføring av digitale generalforsamlinger. Derfor tilbyr vi Caplist som løsning på dette sentrale investorarbeidet. Ta kontakt med oss, eller book et møte nedenfor for å høre mer.