Skip to content

40 000 folkehelter

Ved slutten av juni måned kunne du høre jubelrop på Folkeinvest sitt HQ, avdeling Solsiden, Trondheim. 30. juni klokken 08:04 nådde Folkeinvest en ny milepæl, når investorbasen bikket 40 000 registrerte Folkeinvestorer. Hva skjuler seg bak tallet? Hvem av landets innbyggere er disse Folkeinvestorene?

Den gjennomsnittlige Folkeinvestoren er, kanskje ikke helt overraskende, en mann på 40 år bosatt i Oslo, eller Viken. Det er likevel en lite nyansert beskrivelse da Folkeinvestorene utgjør en mye mer kompleks og diversifisert gruppe.

Den typiske Folkeinvestoren er Kari og Ola Nordmann, hverdagsheltene som bor i storby og der ingen skulle tru at ein investor kunne bu. En finner alt fra supermosjonisten til sofasliteren og de midt imellom. Folkeinvestorene er faktisk representert i alle Norges nå 11, før 19, og i 2024; 15 fylker. Til og med i verdens femte nordligste sivilisasjon, på Svalbard, finnes det Folkeinvestorer.

Nytt av våren er at nabolandenes innbyggere kan registrere en investorprofil, dersom de har svensk eller dansk Bank-ID. De er fortsatt få i antall, men det er knyttet store forventninger til at antallet nordiske investorer vil øke i takt med videre ekspansjon i Norden.Folkeinvestorer fordelt på fylke

Folkeinvest tror på kraften i det kollektive. Sammen er vi med på å bidra, ved å gjøre det mulig for alle å investere i det de tror på. Ung som gammel; kvinne som mann; hun, han, hen, de og dem. Folkeinvest jobber systematisk for å inkludere og motivere alle til å investere i morgendagens næringsliv, fordi vi vet at vi mister kraften dersom noen ekskluderes. Av alder er spennet stort: hele 78 år skiller de yngste fra de eldste. Alle aldersgrupper fra 16 til 94 år er representert.

Folkeinvestorer fordelt på aldersgruppe

Første kvartal i 2022 viste raskt et signifikant taktskifte i antall kvinner som investerte via Folkeinvest (Les mer om dette her). Systematisk arbeid har vist seg å gi gode resultater, og trenden fortsetter. Det er gledelig å se at ca. 40% av de nyregistrerte Folkeinvestorene i 2022 er kvinner. Bare i juli er det samme tallet 60%, og vi markerer dermed første måned der flere kvinner enn menn har registrert en investorprofil. 
Graphs

Totalt er fordelingen blant hele investorbasen i dag på 25% kvinner og 75% menn.

Graphs-1

Av de over 40 000 registrerte Folkeinvestorene, har nesten 50% funnet ett, eller flere selskap de har valgt å investere i. De mest aktive investorene har investert i nærmere 50 forskjellige selskaper. Andre har kun investert én gang, i ett selskap. Hva gjelder beløp er spennet like stort: laveste investerte enkeltbeløp er kjøp av én enkeltaksje til 400 kr, mens høyeste investere beløp har mang en gang oversteget millionen!

4x Folkeinvestorer over tid

Godt over 3000 av Folkeinvestorene har valgt å gjøre investeringene sine gjennom et registrert investeringsselskap. Dette gjør at det i dag eksisterer et par investeringsselskap med en diversifisert portefølje med ulike investeringer, blant annet et par plasseringer i unoterte aksjer.

Enten en er profesjonell, litt erfaren eller nybegynner på investeringsfronten, inviteres alle til å ta ansvar for å skape fremtidens næringsliv. Bli med du også?

Bli en investor

Men hva skjer fremover med denne basen med investorer? Når dette står på trykk, er antallet allerede bikket 43 000. I rekordfart beveger investorbasen seg mot 50.000. I juni ble det gjennomført en undersøkelse som hadde til hensikt å undersøke Folkeinvestorens investeringsevne og -vilje. I en tid hvor investorer med mye kapital annonserer redusert investeringsvilje, er det spennende å se at investorbasen fortsatt er åpen for å plassere kapital i selskap de tror på og det til og med i større grad enn for to år siden. Ifølge den  ferske undersøkelse er den gjennomsnittlige investeringsevnen på 56.000 kroner per Folkeinvestor de kommende seks månedene. (Les mer om plasseringsevnen til Folkeinvest sin investorbase her.)

Det er stort å ha nådd ut til så mange mennesker. Investorbasen utgjør unike individer med ulik bakgrunn og ulike interesser. Det gjenspeiler seg i investeringene de gjør. Hvilke små og mellomstore, innovative selskaper de kjøper eierandeler i, avhenger av deres preferanser, hva de motiveres av og hva de har troen på. Folkeinvest gleder seg over å presentere flere spennende kampanjer i tiden som kommer, og med det gi flere muligheten til å være med på å gjøre en forskjell.

Vi feirer hver og en av våre Folkeinvestorer; vi kaller dem ekte folkehelter!