Skip to content

Gratulerer med kvinnedagen!

Det siste året har vært spennende for Folkeinvest – ikke bare bevitnes en økning i bruk av tjenesten, men det noteres også en spennende trend blant både investorer og gründere der miksen til stadighet speiler en mer rettferdig sammensetning av samfunnet. Vi har valgt å ta en prat med to av våre kollegaer for å høre mer om hva de tenker om Folkeinvest sitt bidrag i anledning kvinnedagen.

Ifølge årsrapporten til AksjeNorge for 2021 har det under koronapandemien vært en boom av investorer som har kjøpt aksjer for første gang. Rundt en tredjedel av aksjonærene på Oslo Børs er kommet til i løpet av de siste tre årene. Det har også vært en økning på 18% for antall nye investorer som er kvinner. 

- Det er flere ulike initiativ som har prøvd å motivere og inspirere kvinner til å ta kontroll over egen privatøkonomi og også investere mer i aksjer. Det ser ut til at disse initiativene har hatt effekt når flere piler peker oppover, statuerer Karoline Yuzer, forretningsanalytiker i Folkeinvest.  

Til tross for den gode utviklingen utgjør kvinnene fortsatt bare rundt 30 prosent av aksjonærene på Oslo Børs, og eier kun 20 prosent av verdiene. For private selskap overordnet er tallene relativt like med 30 prosent av unoterte aksjer eid av kvinner, mens for gründerbedrifter er tallet svimlende 5 prosent.  

- I denne sammenheng er det også interessant å se på dette i et mikroperspektiv. Folkeinvest har som mål å gjøre investeringer i oppstartsselskap mer tilgjengelig for alle, uavhengig av bakgrunn og kjønn. Hvert år er vi vitne til flere kvinner som velger å investere i oppstartsselskap som de har tro på. I 2017 var 16 prosent av investorene våre kvinner, i 2021 var andelen oppe i 21 prosent og hittil i år er kvinneandelen på hele 32 prosent, uttaler Cindy Fries, markedsansvarlig i Folkeinvest. 

250af1a2f4f0deb34f0b64161e440494

 

Årets kvinneandel mener de at i stor grad er knyttet til KnitandNote sin kapitalutvidelse. Selskapet lager en applikasjon for å lagre og dele strikkeoppskrifter. Selskapet har tiltrukket seg flere kvinnelige investorer og endte med en kvinneandel på 59 prosent. 

- KnitandNote har en kvinne i sitt gründerteam. Selskapet har også vært flinke til å løfte Anne Emilie Fosse frem som rollemodell, kanskje nettopp for å inspirere andre gründerspirer og mulige investorer, sier Cindy, før Karoline legger til: 

- På folkeinvest.no viser selskapene med denne typen profil seg å ha høyere andel av investorer som er kvinner enn foretak startet og drevet av menn. De fem selskapene som har hentet kapital via Folkeinvest som har endt opp med høyest kvinneandel blant deres investorer (over 50 prosent) har alle til felles at gründeren, leder eller frontfiguren er kvinne.

Cindy og Karoline påpeker at gründere som er kvinner har vanskeligere for å tiltrekke seg kapital enn selskap som er startet av menn eller begge kjønn. Ifølge rapporten “Nordic Startup funding” fra Unconventional Ventures går kun to prosent av kapitalen til oppstartsselskap med gründere som er kvinner, noe som kan være grunnen til at kvinner i større grad ser på alternative finansieringskilder.  

-Folkefinansiering utgjør i Norden en større andel av selskap gründet av kvinner sin finansiering enn av finansieringen til selskap startet av menn eller begge kjønn. Sammen med etableringen av strategien folkefinansiering har investeringsmulighetene blitt demokratisert og tilgangen på kapital har derigjennom i større grad også blitt demokratisert, uttaler Karoline.   

Les mer om noen av gründerne som har hentet kapital via Folkeinvest i E24.

Les mer her

Det er i dag hundretusener av nordmenn som har opplevd oppsiden ved denne industrien, innenfor en eller flere av de fire kategoriene. Personer fra alle fylker, kommuner og tettsteder i det ganske land har investert. Folk flest har vært med på å gjøre gode ideer verdifulle.  

-Ideer, prosjekter og teknologi som kan gjøre verden til et bedre sted å leve, har fått livets spire. Sammen har vi skapt eksporterende arbeidsplasser som kan være med på å erstatte virksomhetsområder som fases ut, sier Cindy.  

Folkeinvest håper å kunne bidra både til at flere gründere som trenger finansiering får tak i kapitalen de trenger for å vokse, og til at enda flere i større grad kan delta i verdiskapningen gjennom å foreta investeringer.  

Ønsker du å vite mer om Folkeinvest og om hvordan du  kan være med på å gjøre en forskjell, kan du alltid lese mer på Folkeinvest.no.

Gratulerer med kvinnedagen!


Kilder:

Unconventional Ventures-Nordic Startup Funding - 2020 Report — Page 49

 Halvårsrapport Nordmenns aksjeverdier (aksjenorge.no)

The gender wealth-gap: a thick glass-ceiling yet to be broken. (winnetwork.eu)

CARE - CARE Talks: Er kvinnelige gründere dårligere enn mannlige? | Facebook