Skip to content

- Det kommer til å endre den Norske skolen

Wiik mener det er overflødig at alle landets lærere hver dag lager nye undervisningsopplegg som ofte er skapt hundrevis av ganger før. Løsningen er en digital innholdsplattform hvor lærere kan dele komplette undervisningsplaner. Nå utfordrer hun lærerboksystemet og inviterer deg med på å skape fremtidens skole.

   - Tapt tid på lærerværelset, som heller kan brukes sammen med elevene, mener lærer og         gründer Karen Wiik. 

- Hva er Undervisningsplan.no? 
- Kort fortalt er det en innholdsplattform med undervisningsopplegg som følger skoleåret. Her kan lærere dele, og få tilgang til undervisningsopplegg i alle fag, for alle trinn. Plattformen følger skoleåret og sørger med det for at lærerne har riktig innhold til rett tid på året.

- Rett undervisning til rett tid, hva mener du med det? 
- Undervisningen i klasserommet burde kobles til det som skjer i samfunnet for øvrig. Er det nasjonaldag, strandryddeuke, eller OL? På Undervisningsplan.no kan en da hente undervisningsopplegg knyttet til det elevene også går "hjem til". Alt læreren trenger av informasjon, mål fra læreplanen, vedlegg, linker, videoer og elevoppgaver ligger klart til bruk,  kvalitetssikret ut fra nasjonale rammer.

IMG_7612 (1)


Id
éen om Undervisningsplan kom da Wiik jobbet i skolen. Der la hun merke til hvordan dyktige kollegaer skapte stort engasjement og begeistring hos elevene sine med undervisningsopplegg skapt helt uten lærebok. Samtidig så hun også at det ikke fantes noe strukturert system som enkelt lot lærerne dra nytte av hverandres gode og kreative arbeid.

- Hver dag skapes ny, fremtidsrettet og inspirerende undervisning av svært mange dyktige pedagoger i Norge. De tar utgangspunkt i de gode nasjonale rammene som er lagt, og med kreativitet, faglig tyngde og tillit til sine elever produserer de undervisningsopplegg som treffer nerven for begeistring. Med det åpner lærere i Førde, Ringebu, Svolvær og alt midt i mellom, elevenes dører til verden og fremtiden. Dessverre får ofte gode undervisningsopplegg kort levetid.

- Hvorfor det? 
- Det mangler en god struktur for å ivareta og videredistribuere godt konstruerte opplegg. På Undervisningsplan.no gjøres innholdet tilgjengelig for andre lærere. Til inspirasjon og, eller etterfølgelse. Slik forhindrer vi at mange lærere sitter på hver sin arbeidsplass og planlegger "akkurat" det samme. Det er verdifull tid spart, tid som kan bli brukt sammen, og til stede med og hos elevene, mener Wiik. 

Les mer og invester her

Startskuddet
I 2020 stakk Undervisningsplan.no av med seieren i gründerkonkurransen Næringsteft. 

- Det bare ballet på seg! Vi fikk kommersialiseringstilskudd og oppstartslån fra Innovasjon Norge. Videre vant vi Angel Challenge National og hentet 2 millioner kroner i vår første emisjon, forteller Wiik. 

Plattformen gikk live i august 2021. Nå, ett år etter lansering feirer Undervisningsplan over 10. 900 brukere. Det tilsvarer 13% av lærere i norsk grunnskole. 

52141157-9191-4e11-a800-b7642bd9cc1e_clipboard_image

- Dere har høstet gode tilbakemeldinger fra fornøyde brukere?
- Tilbakemeldingene har vært helt overveldende! H
ver dag planlegger lærere og skoler undervisning etter temaukene i plattformen. Spesielt gøy er det å høre fra elevenes foreldre at barna kommer hjem med ny, dagsaktuell kunnskap. Flere sier det bygger bro mellom skole og hjem. Det er direkte knyttet til opplæringslovens formålsparagraf om at læring best skjer i samarbeid og forståelse med hjemmet.

I forbindelse med fjorårets populære julekalender inngikk Wiik og Undervisningsplan samarbeid med NRK Skole. 

- Fortell! 
- Det var et veldig vellykket resultat av et samarbeid med NRK Skole og Monster. Før jul kunne lærere følge et ferdiglaget undervisningsopplegg knyttet til Kristianias Magiske Tivolitheater. Tilbakemeldingene var enorme. Det er motiverende å se at elevene stortrives når de får jobbe kreativt og praktisk slik plattformen legger til rette for. Entusiasmen det skapte, hos både barn og voksne, viser at vi gjør en forskjell. 

Veien videre
I disse dager gjennomfører Undervisningsplan.no sin andre emisjon gjennom Folkeinvest.

- Det er ekstra stas å kunne invitere folket med inn på eiersiden. "Alle" har et forhold til skolen. Som medeier får du bli med på skaleringen. I dag underviser vår plattform over 200 000 elever, og flere skal det bli.  

- Hvor går veien videre? 
- Siden lanseringen har vi konvertert både enkeltbrukere og skolebrukere til betalende kunder. Vi får daglig henvendelser fra skoler som ønsker tilbud på lisens. Vi vokser. Skal vi kunne tilby den etterspørselen vi opplever må vi rigge selskapet klar for ytterligere vekst. Det handler om å fortsette arbeidet med teknologi, bedre salg- og markedsføringsaktivitene våre, samt investere gode undervisningsskapere. Først grunnskolen, videre til universitetene, så verden.

- Du har et ekstra hjerte for elevene?
-
Inspirasjonen er lærerne og våre fantastiske barn og ungdommer. Visjonen er å bygge fremtidens skole. Sammen skaper vi en bedre skole hvor flere mestrer mer, avslutter hun.

Unknown-1Unknown

Les mer og invester her

Kreditering: Bildet i toppen av saken er designet av shifter.no. 

Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.