Skip to content

Utfordrer den konservative rekrutteringsbransjen

Fra 2014 til 2018 jobbet med-gründer og CEO i AvantGarde Search, Erik Falk Hansen, med å støtte jobbsøkere på veien mot ny jobb. Jobbsøkerne hadde typisk mistet jobben på grunn av nedbemanninger og for flere var de plutselig satt i en situasjon de ikke hadde vært i på mange år: de måtte ut å søke jobb. For første gang i sin karriere innenfor rekruttering fikk Erik oppleve en jobbsøkerprosess fra en kandidats side. Det ga Erik noen verdifulle erfaringer. 

- Kandidater ble rett og slett ikke behandlet med respekt. I mange settinger opplevde kandidatene et skjevt maktforhold, hvor de ble behandlet som den «svake» part i prosessen. I hvert fall var det mange som følte det slik.

- På hvilken måte?

- De som ikke var aktuelle for en stilling fikk sjeldent svar på at de ikke var aktuelle. De ble rett og slett ignorert. De som ble kalt inn på intervju opplevde stadig vekk at intervjurundene ble mer et avhør enn intervju, sier Erik før han tar seg en slurk av kaffekoppen, før han legger til:

- Jeg opplevde til og med at det lå veldig mange «falske» stillingsannonser ute, spesielt fra rekrutteringsbransjen. Kandidaten brukte lang tid på å skrive søknader og skreddersy CV-en sin, men hørte aldri noe tilbake.

- Hva var din reaksjon på dette?

- I starten var jeg aktiv i sosiale medier og i tradisjonelle medier, i all hovedsak for å sette lys på hvor dårlig kandidater ble behandlet i mange rekrutteringsprosesser. Det ga heldigvis noen resultater, og jeg har fått meldinger fra selskap og rekrutteringsselskap som har tatt poenget og forbedret seg.

- Og nå, fem år senere, så har du vært med på å starte ditt eget rekrutteringsselskap?

- Etter hvert ble lysten etter endring så stor, at jeg forstod at det beste jeg kunne gjøre var å endre bransjen fra innsiden. Enten kunne jeg fortsette å jobbe i allerede eksisterende selskap, eller så kunne jeg stifte en motpol. I januar 2019 gikk jeg sammen med gode kollegaer og stiftet det som er dagens AvantGarde Search. 

Les mer og invester

- Hva er kongstanken bak AvantGarde Search, da?

- Ved å utjevne forholdet mellom arbeidssøker og rekrutteringsselskap gjennom å vise mer respekt og ydmykhet til de som søker, tror vi at vi skaper en mer sunn bransje. For oss er saken ganske enkel; alle kandidater skal behandles med respekt og føle selvtillit og motivasjon gjennom hele prosessen, selv de som ikke ender med jobben. På andre siden skal kunden vår, altså arbeidsgiver, være trygge på at vi representerer de på en måte som opprettholder og bygger deres renommé.

- Hva gjør dere egentlig for å skille dere ut?

- For det første skal alle kandidater som er aktuelle for en stilling få møte vår kunde veldig tidlig i prosessen. Videre skal alle aktuelle kandidater motta mer informasjon enn "kun" stillingsannonsen gjennom tiltak som prospekt, hilsener og podcast-episoder. En rekrutteringsprosess handler vel så mye om at kandidaten skal bli kjent med deres fremtidige arbeidsgiver, som at arbeidsgiver skal få muligheten til å bli kjent med deres potensielle arbeidstaker. Og sist, men ikke minst, skal alle kandidater motta svar på søknaden deres og dette så tidlig som mulig i prosessen.

- Nå står dere her 3,5 år etter stiftelse – hva har blitt deres spesialitet?

- Vi har tatt posisjon som spesialister innen ulike nisjeområder, især innen små- og mellomstore teknologiselskap. Dette er også en kategori selskap som ikke nødvendigvis har mulighet til å ha interne resurser som jobber kun med rekruttering, som gjør at vi har samarbeid hvor vi som leverandør og kunden havner i en vinn-vinn-situasjon, sier Erik og smiler før han legger til:

- Vi har kommet oss godt inn i SMB miljøet, og har partnerskap med blant annet Noreslab og The Factory for å kunne tilby deres porteføljer hjelp og de beste rekrutteringstjenestene for å bygge opp sine selskaper.

Group

- Og nå skal dere skalere til Sverige og Danmak?

- Ja, og samme taktikk som brukt i Norge er kongstanken når vi åpner kontorer i København og Stockholm. Vi har vunnet Gaselle-prisen hvert år siden vi startet. Vi gleder oss til å kunne vise at modellen også fungerer utenfor Norge. Vi har jo heldigvis jobbet en del med kunder både i Sverige og Danmark allerede, så helt nytt blir det ikke når vi snart åpner kontorer.

- Nå er dere aktuelle med å hente kapital gjennom Folkeinvest. Hvorfor henter dere nå kapital?

- Jeg tror mange sitter på samme opplevelse som meg; en konservativ rekrutteringsbransje som er moden for fornyelse. For å få vekst på et selskap i denne bransjen, kreves kapital – derfor henter vi nå kapital med Folkeinvest som tilrettelegger.

- Hva blir deres nye investorer en del av?

- Ved å investere i oss vil man bli med på vekstreisen i et offensivt og nytenkende selskap, parallelt som man er med på å endre og modernisere bransjen. På kort tid har vi bygd en organisasjon med 15 ansatte og over 15 MNOK i omsetning, som er grobunnen for videre ekspansjon hvor vi sikter mot en omsetningsdobling i 2024 og anslår 16 MNOK i EBITDA i 2027.

Les mer og invester