Skip to content

Hvordan påvirker uroen i Europa Folkeinvest?

I skrivende stund er det stor uro i finansmarkedene i verden. Oljeprisen er USD125/fat, gassprisen i Europa er nær all time high (i skrivende stund tilsvarer oljepris på USD370/fat) og de store aksjeindeksene er ned så langt i 2022. De geopolitiske hendelsene og den tilhørende humanitære katastrofen i Ukraina er forferdelig, og denne artikkelen vil fokusere hvordan det påvirker kapitalsøkende selskap og investorer her i Norge.  

Hvordan påvirker dette min emisjon?

Til tross for at Folkeinvest så langt nærmest ikke har vært berørt negativt av uroen i verden, viser historien at uroen i finansmarkedene historisk sett har påvirket kapitalinnhentinger negativt. Investorenes tro på fremtiden er korrelert med viljen til å investere, og investorens investeringsvilje kan bli svekket. Noen segmenter kan bli påvirket positivt (for eksempel råvarer), mens flere segmenter blir påvirket negativt. Andre faktorer som kan påvirke investeringsviljen blant ikke-profesjonelle investorer kan være renter, strømpriser, og andre privatøkonomiske forhold.  

Folkeinvest vil anbefale utstedere som har en aktiv emisjon i disse urolige tider å sikre større andel kapital på forhånd, enn ellers. Hvor stor andel kapital som er sikret fra eget nettverk før åpning av tegningsvindu, henger åpenbart sammen med hvor ettertraktet investeringsmuligheten er, men generelt sett viser forhåndssikret kapital at de nærmeste rundt kapitalsøkende selskap har tro på selskapets ide, teamet og timingen, samt at de anser verdsettelsen å være attraktiv. Faktorer som forhåndstegnet beløp, antall interessenter eller antall investorer er ofte en indikator på etterspørsel.  I urolige tider kan det være hensiktsmessig å sikre høyere oppnåelse innen disse faktorene enn ellers. 

Uro i finansmarkedene kan også føre til at flere kapitalsøkende selskap vil ta kontakt med Folkeinvest. Vellykkede emisjoner bruker ofte god tid på å planlegge kapitalutvidelsen sin.  Folkeinvest anbefaler selskaper å ta kontakt tidligere enn normalt. Nå om dagen planlegges kapitalutvidelsene som er stipulert gjennomført våren og sommeren 2022.  

Hvordan påvirker dette mine investeringer? 

Unoterte aksjer har svært lav omsettelighet. I mange tilfeller tar det 4-6 år før en investering i et selskap gir avkastning. Mye kan skje på 4-6 år og kanskje spesielt i urolige tider kan utviklingen av det selskapet du har investert i påvirkes både positivt og negativt. Dette gjennom at nye tjenestebehov dukker opp, priser endres eller ressurstilgangen påvirkes. 

Ved lav omsettelighet i en unotert aksje er ofte også både kjøper og selger usikker på selskapsverdien og avstår derfor fra å handle aksjen. Nylige transaksjoner, eller kapitalutvidelser er ofte den beste indikatoren på hva aksjeprisen er. Les også artikkelen "fortsatt stor interesse for norsk folkefinansiering" i Shifter hvor både Dealflow og Folkeinvest uttaler seg om dagens marked.


Hvordan hjelper gründermiljøet?

Det vokser stadig frem nye initiativ for å hjelpe, også fra teknologi- og oppstartsmiljøet.

Spleis-kampanjen Nerd Aid 8, som i skrivende stund har blikket 7,6 millioner kroner til Røde Kors, er et eksempel. Safetywings oversikt over relevante ressurser er et annet.

Det norske rekrutteringsselskapet First Engineers tilbyr en «fast track» for ukrainske utviklere, produktsjefer, designere og digitale markedsførere som nå trenger jobb.