Skip to content

Skal bygge verdens største rekrutterings- og karriereplattform til fotballindustrien

«Gunnar Halle og verdens tredje største fotballinfluencer er med i teamet. Norsk Toppfotball har tatt kontakt for et samarbeid og det er startet positive samtaler med Norges Fotballforbund. Fire eliteserieklubber og flere breddeklubber er med på et pilotsamarbeid og aksjemajoriteten i en av Englands største fotballklubber vurderer å gå inn på eiersiden» starter Ken Andrè Wendel energisk.

Den tidligere fotballspilleren, på semi-profesjonelt nivå, og Dribblr-gründer Ken Andrè Wendel så seg lei på at eliteklubbene tappes av penger på bakgrunn av feilrekruttering av spillere og agenthonorarer, at breddeklubber ikke konkurrerer på lik linje som eliteklubbene og at fotballspillere fortsatt sliter med synligheten i et globalt marked i 2023.

Løsningen var Dribblr. En rekrutteringstjeneste for fotballklubber på alle nivåer, som automatisk skal varsle klubber på alle nivåer om spillere som passer klubbens identitet og trenerens fotballfilosofi. På denne måten vil klubbene ta økt eierskap til spillerlogistikken, bli mindre agentavhengig i prosessen og øke sannsynligheten for sportslig suksess. Samtidig skal fotballspillere få digitale råd om hvilken klubb som passer spilleren, som sikrer best mulig utvikling i løpet av spillerens korte karriere.

For personlig og sportslig utvikling står sentralt i Dribblr. Her skal spillere få utvikle seg samtidig som de opprettholder en leken tilnærming til fotballen. Visjonen til Dribblr er nemlig at man må ha det gøy med fotballen for å lykkes, uansett ambisjonsnivå.

«Det finnes ingen verktøy i dag som matcher klubb og trener basert på klubbens identitet med trenerens fotballfilosofi og spillerens profil.. Alt for mange spilleroverganger, hvor det ofte er millioner av kroner involvert, blir gjennomført på gale premisser og feil forutsetninger. Det medfører at klubber bruker millioner av kroner på lønnsutgifter, overgangssummer og agenthonorarer på spillere som ikke passer inn i laget. Resultatet er økonomisk tap og sportslig motgang for klubbene, samtidig som spillere tar karrierevalg basert på kortsiktig økonomisk gevinst som gir stagnasjon og som i verste fall kan være karriereødeleggende» sier Ken Andrè Wendel.

Ved å bruke AI-teknologi ønsker Dribblr å revolusjonere dette markedet i kombinasjon med en forretningsmodell som favoriserer breddeklubber hvor de kan bruke plattformen som en ren inntektskilde, samtidig som de kan øke sannsynligheten for å rekruttere riktig type spillere.

Den sportslige ledelsen i klubben kan også få en oversikt hvorvidt lagene følger klubbens sportsplan med oversikt over lagenes spillsystem etter hver kamp, spilletid på spillere og belastning på klubbens talenter som hospiterer med andre lag. Dette vil også gi klubbene bedre forutsetning for å bygge en klar og tydelig identitet.

Dribblr skal tilrettelegge for spiller- og karriereutvikling på individnivå. På organisasjonsnivå skal Dribblr tilrettelegge for klubbutvikling og tettere samarbeid mellom klubber, spesielt innenfor rekruttering og spillerlogistikk. Trenere med ambisjoner får automatisk mer synlighet slik at de også øker sannsynligheten for å oppnå drømmen om å drive med trenergjerningen på heltid.

Samtidig skal plattformen være en brobygger mellom klubb og supportere hvor sistnevnte gruppe kommer tettere på klubber og spillere ved å bli fortløpende oppdatert på kontraktsoppdateringer og spilleroverganger på alle nivåer. Dribblr bygger med dette et community som tilfører verdi til alle målgruppene innenfor verdens største idrett.

Stor interesse fra sentrale aktører

«Etter lanseringen i Norge i februar og Sverige i april har vi allerede 5 000 fotballspillere på plass i appen. I tillegg har Norsk Toppfotball tatt kontakt for et samarbeid og vi har innledet positive samtaler med NFF. Viktige aktører vi ønsker et tett samarbeid med. På investorsiden går nøkkelinvestor Inmeta inn med en betydelig investering i denne runden og et selskap som har aksjemajoriteten i en engelsk fotballklubb vurderer i disse dager å gå inn på eiersiden. Alt dette forteller oss at vi har noe veldig spennende på gang som kan revolusjonere en milliardindustri», fortsetter Kim Andrè Wendel.

Dette er bare starten. Om Dribblr forankres som et verktøy blant klubbene på de to øverste divisjonene i Norge har selskapet allerede en ledende markedsposisjon i Norge og samtidig skapt et svært godt utgangspunkt for internasjonal vekst.

«Tenk bare på alle talentene i Sør-Amerika, Afrika og Sør-Europa som ikke får vist seg frem. Her vil de kunne få tilgang til en plattform hvor de kan vise frem ferdighetene sine for fotballklubber over hele verden. Dette er tre store markeder som blir veldig viktige for oss da mange klubber også ser etter spillere i de områdene», sier gründer Ken Andrè Wendel.

Både dekker – og skaper behov i markedet

Dribblr-plattformen skal dekke eksisterende behov i markedet, både på klubb- og spillersiden. Men Dribblr-gründeren mener bestemt at plattformen også kan skape nye behov.

«Med Dribblr håper vi at de unge spillerne som i dag slutter med fotballen tidlig fordi veien til å leve av fotballen føles for lang, fortsetter å spille fotball noen år til, fordi de føler sannsynligheten for å bli sett og plukket opp av en klubb på høyere nivå, øker i takt med utrulling av plattformen. Vi håper også å skape et behov hos trenere som med Dribblr kan oppleve økt synlighet, og som en forlengelse av dette bidra til økt trenerrekrutering»

Selskapet henter i disse dager kapital med Folkeinvest som tilrettelegger. Onsdag 30. august åpner tegningsvinduet til kapitalutvidelsen der selskapet søker mellom 6,650 og 8,300 MNOK. Minstetegning er satt til 2 465,- slik at så mange som mulig skal få muligheten til å investere. 

«Vi ønsker alle varmt velkomne på laget, og vi håper at flere ønsker å være viktige ambassadører for oss inn i den kommende kommersialiseringsfasen», avslutter Wendel.

 

Invester nå