Skip to content

Nytt strømselskap innfører delingsøkonomi – gir kundene aksjer

Folkekraft tar sikte på å revolusjonere strømmarkedet ved å la kundene bli medeiere.

Økende strømpriser og et uoversiktlig marked gjør at Forbrukerrådet stadig kritiserer strømleverandører for villedende markedsføring og mangelfull informasjon om avtalevilkår.

Daglig leder i Folkekraft, Geir Morten Folkestad, mener det er på tide med et nytt strømselskap som tenker annerledes.

Gjennom å gi kundene aksjer i selskapet, fremmer de ikke bare en mer direkte forbindelse mellom strømleverandør og forbruker, men de skaper også en ny mekanisme for verdiskaping.

Nye kunder hos Folkekraft mottar nemlig en velkomstgave i form av aksjer til en verdi av 708 kroner. I tillegg mottar de vervepremie på 300 kroner i aksjeverdi når de anbefaler andre å bli kunde.

_1077139BILDE: Geir Morten Folkestad, daglig leder i Folkekraft.

– Hos Folkekraft blir du ikke bare kunde, du blir også medeier i selskapet. Du kjøper strøm til spotpris, betaler et lavt fast månedsgebyr, og genererer dermed inntekter til et selskap du selv er medeier i. Og kundene trenger kun å forholde seg til én enkel strømavtale, sier Folkestad.

Nye grønne strømprodukter

Forretningsmodellen gjør det enklere å skaffe og beholde kunder. I fjor byttet hele 600.000 kunder strømleverandør. Folkekrafts forretningsmodell bidrar til at det brukes mindre penger på flyktige kunder. 

Strømselskapet skal også øke sin vekst gjennom salg av energirelaterte produkter. Blant annet ved salg av garantier som sikrer at strømmen kommer fra fornybare energikilder. Målet på sikt er å også selge strøm til bedriftsmarkedet.

Derfor vil små og mellomstore bedrifter få tilbud om energigaranti.

– Nordmenn blir mer miljøbevisste og stadig flere vil vite at strømmen deres er grønn. Bedrifter opplever også økende press og krav til å bli mer karbonnøytral.

_1077206BILDE: Teknologisjef i Folkekraft Tormund Gerhardsen og markedssjef Krishan Totland

Ny teknologi for kundeeierskap

Folkekraft utvikler en innovativ teknologi som kan håndtere alle de nye aksjonærene som kommer inn på daglig basis og opptil hundretusenvis av medeiere til enhver tid. I tillegg til en strøm-app som både holder orden på strømforbruket ditt og aksjeporteføljen din.

– Folkekrafts satsing på tekniske løsninger skal bidra til lavere administrasjonskostnader gjennom helautomatiserte løsninger. Det kan bli kostnadsbesparende for selskapet og dermed kundene, sier gründeren.

Frir til småsparere og småinvestorer

Med denne unike tilnærmingen til eierskapet satser Folkekraft på å bli attraktive for småinvestorer. En ambisjon om stadig vekst i kundemassen ville kunne gi muligheter for  likviditet og gevinstrealisering for investorer, da forretningsmodellen krever at Folkekraft kjøper tilbake aksjer for muligheten til videre vekst.

Dette er ifølge Folkekraft kapital de fleste andre strømselskaper bruker på tradisjonell markedsføring. Folkekraft har planer om å børsnotere selskapet når selskapet får 100.000 kunder. 

På veien til dette målet vil selskapet bruke frisk kapital fra emisjoner eller opptjent egenkapital til å kjøpe tilbake egne aksjer fra eksisterende aksjonærer, som igjen gis til nye kunder.

_1077273BILDE: Teknologisjef i Folkekraft Tormund Gerhardsen og markedssjef Krishan Totland

Denne tilnærmingen gir investorene en mulighet til gevinstrealisering før børsnotering, noe som reduserer risiko.

– Jo før du kommer inn, jo mer blir du prioritert i fremtidige exiter, påpeker Folkestad.

Det er verdipapirforetaket Folkeinvest som skal tilrettelegge for emisjonen og gjennom dem kan investorer følge emisjonen til Folkekraft.