Skip to content

Markedsoppdatering Q2-2023

Vi er halvveis inn i 2023 og det er naturlig å ta et lite tilbakeblikk på markedsforholdene vi opererer i. Noen av hindringene Folkeinvest navigerte seg gjennom i 2022 er fortsatt vedvarende. Høy prisvekst, volatile offentlige markeder, krigen i Ukraina og en internasjonal energikrise fortsetter å drive Europeiske land mot muligheten for resesjon. På samme tid har Folkeinvest tilbakelagt sitt sammenlagt beste første halvår noensinne.

Rekordhalvår for Folkeinvest

Etter andre kvartal har Folkeinvest tilrettelagt 72% av kapitalen som ble tilrettelagt i hele 2022, og 62% av kapitalen som ble tilrettelagt i hele 2021. Dette utgjør det klart sammenlagt beste halvåret i Folkeinvest sin historie. 

Fra en all-time-high gjennomsnittlig plassering per utsteder, på 16,9 MNOK i Q1-23, ligger også Q2-23, med 7,1 MNOK, over det historisk gjennomsnittet på 5,8 MNOK per utsteder. Etter andre kvartal 2023 har Folkeinvest totalt plassert 932 MNOK for 159 selskap.

Langsiktige muligheter

Til tross for disse åpenbare utfordringene i det korte bildet, som vi anerkjenner har materielle konsekvenser for mange investeringer gjort i unoterte aksjer via Folkeinvest, er vi optimistiske for at de langsiktige utsiktene for å investere i det unoterte markedet er sterke.

Vi har blant annet tillit til det faktum at noen av de mest generasjonsdefinerende oppstartsselskapene i historien har blitt bygget i resesjonstider. Tider som den vi er i skaper gjerne motstandsdyktige selskaper drevet av hardnakkede gründere. Hvis vi ser til det internasjonale markedet ble for eksempel Facebook etablert i 2004 i skyggen av dot-com-boblen og, mer nylig, ble fintechs som Block (tidligere Square) grunnlagt i 2009 i kjølvannet av subprime-krisen. Tilsvarende tror vi at uroligheten i dagens marked vil være støpeskje for noen av de mest spennende oppstartsselskapene vi vil se de kommende årene i Norge og Norden.

Folkeinvest annonserer ytterligere satsning

Det er med denne fremtidsoptimismen i bunn vi ultimo Q2 kunne annonsere at Folkeinvest AS erverver SpareBank 1 SR-Bank ASAs låneformidlingsplattform, Monio AS. I samme anledning blir Sparebank 1 SR-Bank en betydelig aksjonær i Folkeinvest. Vår felles ambisjon er videre vekst for Folkeinvest-konsernet.

Øyvind

Les mer om satsningen

Folkeinvest vil med denne transaksjonen forsterke sin posisjon i markedet ved å kunne tilby både egenkapital- og fremmedkapitalinstrumenter, hver for seg og i kombinasjon, for kapitalsøkende selskap, og for investorer.

Transaksjonen vil inkludere tilførsel av en betydelig sum kapital i den hensikt å realisere vekstambisjonene. Folkeinvest-gruppen ser stort potensial i grensesnittet mellom fremmedkapital, egenkapital og tilleggstjenester knyttet til norske bedrifters daglige virke, spesielt i en tid der tilgang til kapital er begrenset. Gruppen har også det Nordiske markedet i kikkerten.