Skip to content

Jeasty - en innovasjon i alkoholmarkedet

Ved hjelp av en egenutviklet gjærmater, bringer Jeasty innovasjon inn i alkoholmarkedet. Med ny distribusjonsavtale klargjør selskapet seg for introduksjon til markeder i hele Europa. 

Steinar Knutsen, med bakgrunn i restaurantbransjen på Vestlandet, er både oppfinner og gründer av Jeasty. Han står også bak selskaper som 7 Fjell bryggeri og OSS Craft Distillery, som blant annet har merkevaren Bareksten i sin portefølje, og han har lang fartstid i bransjen for produksjon og salg av alkoholprodukter. 

– I Norge er det spesielt muligheten til å kjøpe cocktail i dagligvarehandelen som er unikt, sammen med prisfordelen Jeasty oppnår, sier Steinar Knutsen, gründer og daglig leder i Jeasty AS.

Drikken til Jeasty er alkoholfri når den selges i butikkene, og ved hjelp av gjærmater ønsker Jeasty å endre spillereglene i butikkhyllene. Gjæringen gjøres hjemme på kjøkkenbenken, ved gjæring i lukket beholder i tre dager, utviklet av Knutsen.

- Det kan sammenlignes litt som hjemmebrygging av øl, bortsett fra at vi har gjort alt klar for forbruker. Det eneste de trenger å gjøre er å kjøpe produktet og trykke/vri på en bryter, og vente i tre dager, sier Knutsen. 

Ved at produktet ikke inneholder alkohol på salgstidspunktet heves også terskelen for spontan drikking, ettersom konsumer må vente i tre dager til den er ferdig produsert.

- Forbruker må planlegge sitt forbruk i en tid før det faktisk skal konsumeres, noe som er med på øke bevisstheten rundt sitt eget inntak av alkohol og kan være med på å løse samfunnsmessige utfordring knyttet til alkoholforbruk og alkoholtilgjengelighet, i følge Knutsen. 

Ved at produktet selges uten alkohol kan produktet selges med reduserte avgifter. Dette gir også utslag på prisen forbruker må betale for produktene. I de fleste markeder verden over er det salgsrestriksjoner knyttet til kjøp og salg av alkoholholdige produkter. I følge selskapet gjør Jeasty dette produktet spesielt attraktivt for dagligvare- og kioskmarkedet.

– Det er ikke tvil om at forbrukeren her får både i pose og sekk, både tilgjengelighet og pris gjør Jeasty attraktiv på markedet. Og det er Steinars oppfinnelse, gjærmateren, som er stjernen i konseptet, sier Erik Wembstad, CFO og styrets leder i Jeasty AS.

– Det er den som gjør det mulig å selge en alkoholfri drikk som på tre dager forvandles til alkoholholdig cocktail bare med et knappetrykk. Denne gjærmateren er i seg selv en stor verdi, som vil kunne brukes på mange flere drikketyper. Her er potensialet stort, og cocktails er bare begynnelsen, fastslår Wembstad.

Jeasty har en pågående emisjon som skal være med på å øke produksjon av et tilstrekkelig antall gjærmatere og introduksjon til markedene i Europa.

- Vi ønsker å gi flest mulig muligheten til å bli med på reiser til Jeasty, samtidig som vi får hentet penger til å iverksette de planene vi har for selskapet, sier Knutsen.

I forrige uke kunngjorde selskapet at de hadde fått på plass en ny distribusjonsavtale med Caldic, et stort internasjonalt selskap, som vil dekke distribusjonen i hele det Europeiske markedet for Jeasty. 

 – Det er nesten overraskende at vi på et så tidlig tidspunkt allerede har skaffet distribusjonsavtale med en av Europas største aktører. Dette er en fjær i hatten, som sier mye om Jeastys potensial, mener Knutsen.

Den pågående emisjonen blir tilrettelagt av verdipapirforetaket Folkeinvest. Det gjør det mulig for alle å delta i emisjonen, selv med relativt små beløp.

I emisjonen er selskapet priset til 31,9 millioner kroner, og målet er å hente mellom 4 og 6 millioner kroner.