Skip to content

Frister for ordinær generalforsamling og årsregnskap: Dette må du vite!

Som aksjonær eller styremedlem i et selskap, er det viktig å være klar over de lovpålagte fristene for gjennomføring av ordinær generalforsamling og innlevering av årsregnskap. Disse fristene sikrer at selskapets økonomiske situasjon er transparent og tilgjengelig for aksjonærene, samt at selskapet overholder lovpålagte plikter.

Frister for ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Dette betyr at generalforsamlingen må avholdes innen 30. juni året etter. Under generalforsamlingen skal årsregnskapet, samt eventuelt årsberetningen og revisjonsberetningen godkjennes av aksjonærene.

Frister for innlevering av årsregnskap

Årsregnskapet, eventuelt inkludert årsberetning og revisjonsberetning, skal være godkjent av styret og sendt inn til Regnskapsregisteret innen én måned etter gjennomført generalforsamling, men senest innen 31. Juli. Det er viktig å merke seg at forsinkelser medfører forsinkelsesgebyrer til Brønnøysundregistrene.

Hvordan Caplist kan bistå

Caplist, et datterselskap av Folkeinvest, kan hjelpe ditt selskap med å håndtere de lovpålagte kravene knyttet til generalforsamlingen og årsregnskapet. Med Caplist får du tilgang til:

  • Generalforsamling og styrearbeid: enkel og oversiktlig digital gjennomføring av generalforsamlinger og annet styrearbeid.
  • Investorkommunikasjon: Caplists plattform muliggjør en smidig og effektiv dialog med investorer og aksjonærer, slik at alle blir informert i tide.
  • Digital signering: Sikker digital signering av dokumenter, slik at du slipper bryderiet med papirarbeid.

Fleksibilitet
Stemmegivning i sanntid
Best practice
Papirløs hverdag
Digital registrering med BankID

 

Avslutningsvis ...

Å overholde fristene for ordinær generalforsamling og innlevering av årsregnskap er avgjørende for å sikre at selskapet etterlever lovfastsatte plikter og unngår forsinkelsesgebyrer mm.. Med Caplist kan du forenkle denne prosessen, sikre korrekt håndtering av styrearbeid, lovpålagte formalia og forbedre kommunikasjonen med dine aksjonærer. 
 
Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om hvordan Caplist kan hjelpe ditt selskap med å blant annet overholde fristene og håndtere generalforsamlingen på en effektiv og sikker måte. 
 
Book møte med Caplist