Skip to content

Folkeinvest og Strise går sammen for å bekjempe hvitvasking

Finansnæringen stilles overfor en rekke krav for å avdekke kriminalitet. Ny teknologi kan være svaret for en rekke aktører i finansbransjen.

Folkeinvest opplever enormt pågang av kapitalsøkende selskap om dagen. Istedenfor å redusere kvalitet på hvitvaskingsarbeidet ved økt volum, har vi valgt teknologiske løsninger som gjør oss i stand til å ta ned tidsbruk uten å ta ned kvaliteten.

Det er her Strise kommer inn: Gjennom vårt samarbeid tråkkes stien opp i en bransje som er overmoden. Undersøkelsesplikt har alle innen finansbransjen, og Strise effektiviserer dette voldsomt, sier Amalie Holt, kundeansvarlig i Folkeinvest.

Gjennom nettverksanalyse på store datamengder muliggjør selskapets plattform å gi bedrifter rett informasjon, til rett tid, i alle kundeprosesser. For finansbransjen er dette av særlig verdi.

Vi ser at når man er en ny i markedet kan man raskere ta i bruk ny teknologi og koble det sammen med nye måter å jobbe på. Det endrer helt måten man jobber med hvitvasking på og det gjør det mulig å luke ut aktører med bekymringsverdig historikk, sier Marit Rødevand, daglig leder i Strise, før hun legger til, Folkeinvest representerer en helt ny måte å jobbe med disse problemstillingene på.

Strise er som Google for B2B. Fremfor å gjøre manuelle søk, bruker Strise nettverksanalyse for å sammenstille all informasjon om et selskap. Dette erstatter i følge Folkeinvest de tidligere 70 til 80 søkene fra ulike kilder erstattes slik at selskap som utøver undersøkelseplikten ikke går glipp av viktige signaler som gir en mer fullstendig oversikt over et selskap. 

Alle som jobber i finansnæringen vet hvor tidkrevdende undersøkelsesplikten og arbeidet med antihvitvask er, og Strise tar prosessene knyttet til dette til nye høyder, avslutter Holt. 

Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.