Skip to content

- En varslet tsunami?

- Eldrebølgen er her. Vi står i den, men vi har ikke infrastruktur og teknologi på plass til å håndtere den, mener Diana Myrstad Meldal.

- Morgendagens helseutfordringer løses ikke med gårsdagens svar. Innovasjon, som gir mer helsehjelp til befolkningen per ansatt i helse- og omsorgssektoren, vil være helt avgjørende.

Det sier Øystein E. Søreide, adm. direktør i Abelia, NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologi-virksomheter. Søreide skriver i Finansavisen at Norge henger etter på helsetech

En varslet tsunami

Prognoser fra Statistisk Sentralbyrå viser at hver tredje arbeidstaker må jobbe i helsesektoren innen 2060 for å kunne møte den demografiske utviklingen. En lever lengre, andelen eldre i befolkningen øker og samtidig minker antallet yrkesaktive. Daglig leder i det Ålesundsbaserte helsetech-selskapet Varda Care, Diana Myrstad Meldal mener eldrebølgen er en varslet tsunami.

Les mer og invester her
 


- Tsunamien har allerede inntruffet, og den vil vedvare i mange tiår fremover. Det er leit, men per i dag er ikke infrastrukturen god nok. Som samfunn er vi ikke godt nok forberedt. Det er hverken nok mennesker eller helseinstitusjoner til å ta i foreldrene våre, og barnas besteforeldre, forteller Myrstad Meldal. 

varda care

Videre viser en rapport fra Sintef (2020) at det er de minste kommunene som blir hardest rammet fordi de mangler ressurser.


- Et evig paradoks, hevder gründeren av Varda Care, Joakim Helland. 


- Hvorfor det?
- Teknologien og algoritmene er avansert, men løsningen er enkel, helseteknologi er hverdagsteknologi. Det avlaster et presset helsevesen. Det er paradoksalt at de minste kommunene, som er mest avhengige av velferdsteknologiens fordeler, ikke har ressurser til å ta det i bruk.  

- Hvordan avlaster velferdsteknologi et presset helsevesen?
- Helseteknologi som varsler hendelser, hjelper deg å prioritere basert på behov og fristiller kapasitet til omsorg. 

- På hvilken måte?
- Ved hjelp av for eksempel sensorteknologi i helt vanlige møbler, hjemme, eller i helsevesenet kan en levere unik helseinnsikt. Det gir en mulighet til å være føre var og iverksette forebyggende tiltak. Alternativet er et mer reaktivt helsevesen som bruker mer tid på å slukke branner, framfor å hindre at de oppstår. Det er mye mindre kostbart og bedre for pasientenes livskvalitet å kunne forebygge hendelser, som for eksempel fall, i stedet for å behandle følgende i etterkant.

Les mer og invester her

- Mye av teknologien vil avlaste medisinsk personell slik at de kan bruke tiden sin på det som de gjør best – å behandle pasienter, skriver Øystein E. Søreide i Finansavisen. 

FAKTABOKS
HVA: Varda Care leverer helseteknologi i form av en kontaktløs sensor som kan integreres med eksisterende pasientvarslingssystem, eventuelt tilhørende app.
HVORDAN: Sensoren registrerer blant annet nærvær og fravær, bevegelse og uro, hjertefrekvens, respirasjonsfrekvens og søvnanalyse. All helseinnsikt sees direkte i appen.
HVORFOR: Helseinnsikt varsler hendelser, hjelper deg å prioritere basert på behov og fristiller kapasitet til omsorg.
HVEM: Med gründer, styreleder og største aksjonær, Joakim Helland og daglig leder Diana Myrstad Meldal i spissen.

Søreide påpeker at "alle venter et stramt statsbudsjett for å stagge presset i økonomien”.  Samtidig hevder den adm. direktøren i NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologi-virksomheter at det er “teknologien som kan redusere den aller største utgiftsposten”.

varda care toSlik fungerer det: Legg sensoren under madrassen, eller seteputen og bli varslet i eksisterende pasientvarslingssystem når noen går ut, eller ved unormale verdier.  

- Men roboter og teknologi erstatter ikke ekte mennesker?
- Helt rett. Varda Care setter mennesket og kvalitet i fokus. Kvalitet i leverte helsetjenester gir økt verdighet og økt livskvalitet. På andre siden av et overarbeidet helsevesen står ekte mennesker, ekte historier, en mor, en far, mormor og bestefar. Løsningen vår skal kunne varsle forebyggende om sykdom og kunne brukes som et aktivt beslutningsunderlag i et pasientforløp - eller for å ta ansvar for egen helse. Det fristiller kapasitet til omsorg, bistår i prioriteringer basert på behov og tidlig fange opp endringer i en persons helse, avslutter Diana Myrstad Meldal.

Les mer og invester her

Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.