Skip to content

Bærekraftsmåler egen virksomhet for å bidra til et ansvarlig næringsliv

Folkeinvest er opptatt av å aktivt bidra til utvikling av et ansvarlig næringsliv. Et av stegene for å bidra til dette er å bærekraftmåle egen virksomhet og bidra til utvikling av bærekraftmålinger. Derfor har Folkeinvest, som første pilotkunde av United Cities og R8Me, blitt evaluert på ulike bærekraftsparametre. Dette har resultert i en egen bærekraftrapport om Folkeinvest.

- I forbindelse med utarbeidelse av vår bærekraftsrapport, ble vi målt på et predefinert indikatorsett med 68 indikatorer som er utviklet av United Cities og R8Me, sier Åse Straume Lindbak, ansvarlig for bærekraft i Folkeinvest.

Åse - Wide-1Bilde: Åse Straume Lindbak, ansvarlig for bærekraft i Folkeinvest

Bærekraftmålingen har til hensikt å uttrykke virksomhetens bærekraft basert på en dokumenterbar metode med konkrete indikatorer, hvor resultatene måles mot benchmarks. Dette er et komplimentert arbeid til den internasjonale bærekraftmålingen av byer og regioner i FN-regi.

- Det er utført nærmere 100 bærekraftmålinger av byer og regioner i Norge. Dette arbeidet ledes av Kari Aina Eik som er generalsekretær i United Cities, sier Ole Helge Haugen, daglig leder i R8Me.

Indikatorene for næringslivet er grunnlaget for verktøyet som R8Me har bygget for å automatisere bærekraftmålinger. I regi av R8Me er prosjektet tatt opp i Finanstilsynet regulatoriske sandkasse.

- Vi mener en standardisert, databasert og forankret metode vil gi en enhetlig, transparent og faktisk måling av bærekraft i virksomheter. Vi er sikre på at små og mellomstore bedrifter fremover må kunne dokumentere grad av bærekraft for blant annet å tiltrekke seg investorer og kapital, utdyper Haugen videre.

Folkeinvest og R8Me har troen på at markedets fremtidige behov er en automatisert og etterprøvbar bærekraftmåling av virksomheter. R8Me er på god vei i sitt arbeid med automatisering og forankring indikatorer.

- Rapporten gir Folkeinvest en tydelig tilbakemelding på bærekraften i vår virksomhetsstyring. Gjennom vår bærekraftrapport har vi fått bedre innsikt i vårt eget fotavtrykk knyttet til sosiale forhold og miljø samt god innsikt i økonomiske forhold knyttet til dette. I tillegg har vi fått forståelse for konkrete tiltak for å kunne forbedre vår virksomhetsstyring, utdyper Lindbak.

Målingen av Folkeinvest er utført av R8Me i samarbeid med United Cities. Målingen er dokumentert, etterprøvbar og utført av en objektiv tredjepart.

- SMBer vil i større grad enn tidligere være avhengig av å kunne dokumentere ansvarlig virksomhetsstyring for å tiltrekke seg kapital. En standardisert, enkel og datadrevet måling av bærekraft i bedrifter vil kunne bidra til å gi potensielle investorer et balansert og ikke villedede beslutningsgrunnlag, sier daglig leder i Folkeinvest, Øyvind Fries.

_RUA8133Bilde: Øyvind Fries, daglig leder i Folkeinvest

Folkeinvest jobber for å «gi alle muligheten til å delta i verdiskaping». For å kunne møte fremtidens krav er det viktig å skape erfaring med bærekraftmåling innad i egen organisasjon, samtidig som markedets behov fremmes ved å delta som pilotkunde.

- Vi som verdipapirforetak ønsker å introdusere effektive løsninger som gjør det mulig for potensielle investorer å få dokumentasjon på hvilken «score» et utstederselskap har på etablerte bærekraftindikatorer (KPI’er). Å implementere R8Me sin løsning, vil være et viktig ledd i dette arbeidet, avslutter Fries.

R8Me
R8Me ble stiftet i 2021 av gründeren Ingvild Nistad.
R8Me har utviklet et system som forenkler og tilgjengeliggjør bærekraftsmålinger for alle små og mellomstore virksomheter.
Bærekraftmålingen har til hensikt å uttrykke virksomhetens bærekraft basert på en dokumenterbar metode med konkrete indikatorer, hvor resultatene måles mot benchmarks.