Skip to content

1 MRD NOK – en milepæl for Folkeinvest

I dag markerer Folkeinvest en ny milepæl. Vi har tilrettelagt for 1 milliard kroner egenkapital plassert i norske tidligfaseselskap. 

Da vi stiftet Folkeinvest i 2015, var selskapet fundert på tanken om at et dysfunksjonelt kapitalmarked hindret vekst - til det gode for samfunnet. Når Kapitaltilgangsutvalget i sin utredning i 2018 påviste et kapitalgap som særlig rammet virksomheter med kapitalbehov opp til 20 MNOK, satt det vind i våre seil.

Ved å legge til rette for at alle kan støtte og investere i norske virksomheter, også selskap som ennå ikke er børsnoterte, demokratiseres et marked som frem til nå har vært for de få. I Norge, som i mange andre land i verden, er det slik at gode investeringsmuligheter tradisjonelt sett har vært forbeholdt profesjonelle (altså rike) investorer. I Norge er det også slik at selskap som søker kapital for å gjøre sine ideer verdifulle, møter utfordringer med kapitaltilgang, der søkt beløp ofte er for små for de tradisjonelle finansaktørenes interesse. 

Midt i hjertet av Norges finansbransje pågår en stille revolusjon. Vi utfordrer status quo ved å utfordre gamle tankemønstre som lenge har dominert bransjen. Ved å tilby tjenester til unge selskaper som søker kapital hos et regulert verdipapirforetak, transformerer Folkeinvest ikke bare investeringsscenen for tidligfase, men skaper også en mer stabil ramme for bedrifter som ønsker å vokse. Gjennom vårt oppdrag er vi bevisst vårt ansvar som tilrettelegger, og sørger for investorbeskyttelse gjennom balansert, klar og ikke-villedende informasjon. Dette bidrar til å ivareta integriteten i markedet. 

Hvilke historier vi har vært med på å skape. Historier som hele Norge bør heie på.

Et godt eksempel er Auk Eco AS som hentet 20 MNOK fra folkeinvestorene i mars mens verdens børser raste. Selskapet står bak hva som skal være den første helautomatiske plantedyrkeren. Kapitalinnhentingen har satt fart på ekspansjonsplanene og tidligere denne uken kunne selskapet meddele at de etter 22 prosent vekst siden kapitalinnhentingen ruller ut i det amerikanske markedet.

Auk-850x531BILDE: Didrik Dimmen, CEO i Auk ECO

Et annet eksempel er Wavefoil AS som ble stiftet i 2016 av to gründere som ønsket å bidra til minimering av utslipp i skipsfartbransjen. Selskapet har hentet kapital i to transjer fra et bredt spekter av investorer via Folkeinvest.

Selskapet har beviselig vist at deres innfellbare vinger – eller foiler – for skip fungerer og reduserer utslipp. Foilmoduler er installert på flere kommersielle båter. Den første installasjonen på MF Teistin førte til drivstoffbesparelser på 9%. Når selskapet ikke lykkes i å hente kapital våren 2023, var slaget tapt – og selskapet måtte melde oppbud. Den bakenforliggende årsaken til hvorfor selskapet gikk konkurs kan ha vært mange, kanskje får vi heller aldri fasiten. Uansett var det mangel på kapital som gjorde at selskapet måtte melde oppbud.

Teknologien var derimot så spennende at et Oslorederi kjøpte opp konkursboet. Etter alle solemerker har baugfoiler kommet for å bli på bakgrunn av to gründeres iver og mot, god hjelp fra et hav av ressurser, samt tilførsel av risikokapital. Det er en historie vi bør og må heie på.

Cover-1BILDE: Teamet bak Wavefoil

Et annet godt eksempel er MaxSnus AS som skaffet egenkapital gjennom Folkeinvest. Selskapet gikk på børs i Sverige fire måneder etter kapitalinnhenting og ga tidligfaseinvestorene en avkastning på 112,5 prosent. I tillegg til profesjonelle investorer, fikk også alle andre ta del i denne verdiøkningen. De ville aldri fått muligheten hvis kapitalinnhentingen foregikk gjennom et meglerhus fremfor et verdipapirforetak som vårt.

Historiene som er skapt i møtet mellom gründere og risikokapital, er historier som vil være med på å skape et nytt Norge. Når vi nå har plassert 1 MRD NOK i egenkapital, viser vår forretningsmodell at folk flest ønsker å påvirke egen fremtid. Påvirkning er en grunnsten i demokratiet. Og lite bør oppta oss alle mer enn morgendagens næringsliv. 

Vi heier på alle dere som er med på å skape morgendagens Norge, enten som kapitalsøkende eller -tilførende. Uten dere blir det ikke noen grønn og spennende morgendag, eller en omstillingskultur nødvendig for å holde oss relevant for fremtiden. 
Stå på videre.