Skip to content

Reisebrev fra Åfjord

Åfjord er som veldig mange andre bygder i Norge, et sted du bare kjører gjennom, forbi eller rundt. Som flere regioner i distriktet, preges Åfjord av fraflytting og en stadig eldre befolkning.

For å kunne endre dette, trengs både interessante arbeidsplasser, skole, barnehage, boliger og infrastruktur som kan ivareta både nye og eksisterende beboere i kommunen. Viktigheten av at vekstselskapene lykkes vil være avgjørende for å kunne snu trenden.

I mars var jeg innom Åfjord for å holde et foredrag ved et frokostseminar i regi av Åfjord utvikling om Folkeinvest sitt virkemiddel og hvordan vi kan bidra til vekst i regionen. Vi vet at kapital kan være med på å styrke veksten til selskap, og dette gjelder selvfølgelig også selskap fra Åfjord. Et samspill mellom lokalt næringsfond og co-investorer kan være et nødvendig virkemiddel til at selskaper lykkes både i start-up- og scale-up-fasen av sin virksomhet i lokalmiljøet.

På reisen min, fikk jeg også høre om planleggingen av etableringen av et lokalt investeringsfond. Dette fondet er tiltenkt driftet av Åfjord Utvikling som har som målsetning å styrke Nord Fosen som region og samtidig tiltrekke seg nye etableringer og styrke eksisterende næringslivs muligheter for vekst.

Vibeke Stjern ordførerMed en svært engasjert ordfører som forstår viktigheten av å legge til rette for næringsutvikling og et næringsliv som jobber sammen for å oppnå innovasjon og knoppskyting, har Åfjord alle de beste betingelsene for å bli noe annet enn bare et sted på RV 715.

Neste skritt på vegen er å samle oppstartsbedrifter for å fortelle hvordan de skal komme seg ut av tankebobla for å realisere ideene sine. En felles samling i regi av Åfjord Utvikling er planlagt i slutten av april, og her skal Folkeinvest være med for å skape økt bevissthet rundt kapitalinnhenting.

Vi i Folkeinvest gleder oss til å følge utviklingen!

Foto: Ordfører Vibeke Stjern på scenen


Avbildet på coverbilde: Selfie med ordfører Vibeke Stjern, Stian Nilsen - prosjektleder Åfjord Utvikling og Torun Bakken- utviklingsleder Fosenregionen

Før du kjøper aksjer, bør du forstå risikoen dette innebærer. Ikke invester mer enn det du kan tape.