Skip to content

Innsikt første kvartal 2022

Etter et rekordfullt 2021 var Folkeinvest forberedt på en roligere start på 2022. Til tross for færre antall kampanjer i første kvartal, 6 kampanjer mot 10 for første kvartal 2021, ser vi at resten av nøkkeltallene peker oppover sammenlignet med første kvartal i fjoråret.  

Første kvartal 2022 

Folkeinvest har så langt i år tilrettelagt for rett over 54 millioner kroner, noe som er 40% mer enn samme periode i fjor. Dette gir en gjennomsnittlig kampanjestørrelse på 9 millioner. Selskapene har hentet mellom 1,6 og 30 millioner og investorene har fått muligheten til å være med å eie andeler i alt fra strikkeapp til solcellekraftverk.  

Visu1

Stadig flere investorer får øynene opp for Folkeinvest. På nettsiden har vi i første kvartal 140 000 unike besøkende og totalt har 36 500 registrert en investorprofil. Med rentehevinger, økende priser og krig i Europa er det naturlig å tenke at investeringsevne og -vilje vil reduseres. Foreløpig ser vi likevel ikke tegn til kapitaltørke, og gjennomsnittlig investeringsbeløp per investor er nærmere 40% høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Visu2

En annen positiv utvikling i år er at vi også ser at flere kvinner har funnet kampanjer som har vært interessante for dem. Hittil i år utgjør kvinner 30% av investorene, mot rett over 20% på samme tidspunkt i fjor.  

Oppsummert har første kvartal, i år som alle år, vært roligere enn det foregående, men vi ser fortsatt sterk vekst når vi sammenligner med samme periode for fjoråret. Det er flere kampanjer fra spennende selskap på vei, et økende antall nye investorer registrerer seg og vi er klare for et nytt, begivenhetsrikt kvartal.  image001-1

Kvartalsrapport for Q1-2022 finner du nå her. På folkeinvest.no/statistikk kan du for øvrig få mer innsikt i data for foregående kvartal. 

Les mer her